Gordon växer och vänder till lönsamhet

Last mile-aktören Gordon Delivery ökade med 300 procent 2021 och omsättningen landade på 413 MSEK med ett positivt resultat. “Under 2021 har Gordon nått kritisk volym för att nå lönsamhet på de mer mogna marknaderna”, kommenterar Mathias Malmlöf, CFO på Gordon Delivery.”

– Det känns fantastiskt roligt att för första gången kunna presentera ett lönsamt resultat och en uppgång i omsättning med hela 300 procent. Vi har sedan start haft som mål att bygga ett ekonomiskt hållbart bolag med stark tillväxt. Att vi redan nu är lönsamma är ett tydligt kvitto på att vår affärsidé är stark och att marknaden förstår och behöver vårt nischade erbjudande, säger Ali Ghoce CEO och grundare av Gordon Delivery i ett pressmeddelande.

Gordon grundades 2015 av Ali Ghoce och Per Källgården och har växt starkt under pandemin då efterfrågan på hemlevererad mat ökat, och redovisar idag sitt resultat för 2021. Omsättningen landade på 413 miljoner kronor och bolaget växte med 300 procent under året, då man också etablerade sig i Norge och Finland. Idag genomför man över 600 000 leveranser av kylda matvaror och läkemedel åt kunder som Hellofresh, Ica och Coop.

Under 2021 har Gordon Delivery lanserat en ny tjänst “Gordon Pickup”, ett pilotprojekt med kylda och frysta paketskåp ute på stan, dit konsumenter som e-handlare kan få sin mat levererad. Gordon fick också en ny styrelseordförande i Anders Nyberg, som har en bakgrund som vice VD för ICA och Axfood samt som VD för Apoteket Hjärtat som han var med och startade upp 2009.

Nått lönsamhet på mogna marknader

Bokslutet för 2021 visade även att det riskkapitalunderstödda startup-bolaget gjorde ett positivt resultat 2021.

– Under 2021 har Gordon nått kritisk volym för att nå lönsamhet på de mer mogna marknaderna Sverige och Danmark, vilket är en viktig faktor för framgången det senaste året. Vi har också bevisat att affärsmodellen är skalbar på ett kostnadseffektivt sätt, säger Mathias Malmlöf, CFO på Gordon Delivery.

Under 2021 genomfördes en nyemission och bolaget tillfördes därmed 150 MSEK i eget kapital. Bland investerarna i nyemissionen  fanns både befintliga och nya aktieägare, däribland eEquity som ny growth investor. Nyemissionen baserades på en bolagsvärdering om 1,15 miljarder SEK.

Gordon Delivery når idag närmare 20 miljoner konsumenter i Norden och genom samkörning för olika kunder.

– Vi förstår våra kunders utmaningar och behov och har byggt en stabil och leveranssäker plattform. Nu är nästa steg att skala upp ytterligare där vi siktar på Europa med UK som första expansionsmarknad utanför Norden, kommenterar Ali Ghoce.