Gordon Delivery vill få dagligvarujättarna att samlasta

Gordon Delivery är en transportör av kylda varor, framförallt mat, på den sista milen. I dag samlastas 70 procent av flödet, men de stora dagligvarukedjornas flöden har hittills saknats. “Det är helt ologiskt, men vi ser en attitydförändring nu. Vi är i dialog med flera butiker” säger Ali Ghoce, grundare och vd Gordon Delivery.

Gordon Delivery har flera av de stora dagligvarukedjorna som kunder: Ica, Axfood och Coop, flera matkasseföretag och andra dagligvaruaktörer. 70 procent av kundernas flöden samlastas av Gordon Delivery för leveransen hem till konsumenterna, förutom de 30 procent som utgörs av de stora dagligvaruaktörernas. Dessa kräver nämligen att just deras flöden körs i egna, dedikerade bilar. Ali Ghoce, grundare och vd för Gordon Delivery, har lite svårt att förklara varför det är så.

Ali Ghoce. Foto Gordon Delivery.

– Det är helt ologiskt, men det är av gammal hävd, de verkar tro att deras matkassar smittar varandra. Jag kan inte förklara det på något annat sätt, men de vill ha sina egna bilar, säger Ali Ghoce.

De verkar tro att deras matkassar smittar varandra

Första Ica-butiken ansluten

Gordon Delivery har hittills inte arbetat aktivt för att få dagligvaruaktörerna att ändra sig, men det gör man nu. Ett nytt, mer attraktivt erbjudande ska få dem att nappa på samlastning, och man har har fått sin första butik på kroken: Ica Supermarket Sjöstaden, som nu kommer föra över sina flöden till Gordons samlastade flöde.

– Dagligvarubranschen är väldigt hårt pressad inom e-handeln. Det konkurreras om lägre priser och snabbare leveranser samtidigt som vi behöver hitta lösningar som är mer hållbara. Här behöver företag och konsumenter jobba tillsammans för att hitta lösningar framåt. Därför är vi glada över att kunna erbjuda våra kunder leveranser genom Gordons samordnade leveranser, och vi har märkt att det är ett alternativ som många kunder väljer, kommenterar Thomas Widlund, ICA-handlare, det nya upplägget.

Coop “öppna för olika lösningar”

Idag samordnar Gordon omkring 100 000 leveranser i veckan. Genom att samlasta leveranserna blir körsträckorna kortare för transportören, en högre effektivitet möjliggörs och på så vis kan kostnaderna sänkas.

På frågan om varför man inte låter transportören samlasta deras varor svarar Coops presstjänst såhär:

“Coops målsättning är att leverera varor till våra kunder med så god kvalitet och så effektivt som möjligt. Vi har därför en rad olika lösningar. Den största delen av våra kunder handlar i butik men därtill har vi en växande onlinehandel där kunderna erbjuds antingen hemkörning eller att hämta själva i butik eller i hämta-skåp. Vi är öppna för olika lösningar och samarbeten så länge som de uppfyller våra krav på kvalitet och effektivitet.”

Ali Ghoce tror att fördelarna, som hållbarhetsvinsten, med samlastning, kommer göra att fler butiker nappar och för över sina flöden till det samlastade flödet.

– Jag tror att andra kommer att följa efter, jag tycker att det är andra tongångar nu. Vi har dialoger med flera butiker, och jag tror att det kommer bli ännu fler, säger Ali Ghoce.

Av Klara Eriksson