Gordons returkassar får Vinnova-stöd

Gordon har tillsammans med projektpartnerna Coop, Samhall, Mylla och AD Company beviljats stöd från Vinnova för vidareutveckling av Gordon Circular, deras flergångsförpackning för hemleveranser av livsmedel. Projektet kommer att pågå i ett och ett halvt år och beviljas ett stöd på 1 992 799 kronor.

Med Gordon Circular kan antalet pappkassar och kartonger som används vid hemleveranser av livsmedel minskas för att istället ersättas med en cirkulär lösning där förpackningen går i retur, tvättas och görs redo för en ny leverans. 

Med Gordons lösning slipper kunden berget av papperskassar. Foto Gordon.

Stödet beviljas inom utlysningen för “Klimatneutral e-handel”. 

Projektets mål är att färdigställa de åtta kritiska systemdelar som identifierats för Gordon Circular; spårbarhet, teknisk plattform, fysisk förpackning, tvättlösning, logistikflöde, affärsmodell, konsumentupplevelse samt hållbarhet, och därmed möjliggöra för en storskalig spridning av systemet vid projektets slut.

– Genom Gordon Circular kan vi minska den klimatpåverkan som engångsförpackningar innebär. Vi är väldigt glada att Vinnova valt att stödja vårt projekt, kommenterar Ali Ghoce, vd Gordon.