Göteborg kan bli nod för insamlad koldioxid

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning (CCS-teknik). Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.   

– Ska vi lyckas att nå klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar. Det gör vi genom samverkan. Vi räknar med att kunna transportera två miljoner ton infångad koldioxid per år från anläggning till kajkant. För att klara det krävs en fungerande infrastruktur på plats, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB och en av samverkansparterna till det gemensamma infrastrukturprojektet CinfraCap, i ett pressmeddelande.

CCS, Carbon Capture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. I CinfraCap vill partnerna ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala. Samtidigt vill man se till att kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs. Grundtanken är att kunna investera i ett system som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja.

Nu har ett samverkansavtal mellan samtliga parter skrivits under och Energimyndighetens klimatsatsning Industriklivet har valt att gå in med halva kostnaden för att finansiera en förstudie, som COWI utför och som ska vara klar under Q1 2021. Förstudien syftar till att ta framförslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in från respektive industri och transporteras ner till hamnen, hur mellanförvaring ska ske innan lastning, vilka tillstånd som måste fram och vilka risker som finns med projektet. Även ett förslag på en affärsmodell ska presenteras. 

– Vi startar i Västsverige, men tanken är att vi ska kunna starta motsvarande initiativ också i andra delar av landet, kommneterar Hans Kreisel vd för Nordion Energi, som är specialiserade på energiinfrastruktur.

– Vi har teamat upp oss med starka aktörer som alla delar ambitionen att skyndsamt få ner klimatpåverkande utsläpp för att kunna nå målen i Parisavtalet. Att vi satsar på ett öppet system gör det möjligt för fler industrier och aktörer att enkelt och kostnadseffektivt ansluta sig, vilket innebär en stor samhällsnytta med projektet.