Göteborg lägger mest pengar på innovation

Göteborgsregionen har gått om Stockholm som landets ledande kunskapsregion, mätt i hur mycket pengar som läggs på forskning och utveckling. Att Göteborg utmärker sig för sina höga FoU-utgifter är dock ingen slump, menar Maria Strömberg, Business Region Göteborg.

År efter år hamnar Sverige högt i mätningar som undersöker hur mycket pengar länder satsar på forskning och utveckling i relation till deras BNP. I internationella mätningar som görs av bland annat OECD har Sverige världens tredje största FoU-budget i relation till landets BNP.

Maria Strömberg. Foto BRG

– Det är extremt positivt att hela Sverige, ett litet land uppe i norr, ökar sina FoU-utgifter på totalen. Det stärker tilltron och förutsättningarna för Sverige som helhet vad gäller innovationskraft och innovationsförmåga. Och att Västsverige är den region i Sverige som står för den högsta nivån på FoU-utgifterna är väldigt spännande, kommenterar Maria Strömberg, avdelningschef Kluster och Innovation på Business region Göteborg. 

Tillgång till relevant kompetens

Att Göteborg utmärker sig för sina höga FoU-utgifter är dock ingen slump menar hon, med forskningsinriktade, globala företag som Volvo Cars, AB Volvo, AstraZeneca och Ericsson i regionen, som driver upp siffrorna.

– Många av företagen som ligger bakom de stora FoU-investeringarna är utlandsägda eller internationella svenska företag med global verksamhet och de skulle kunna förlägga sin forskning var som helst i världen, men man har valt att investera i vår region för att här finns tillgång till relevant kompetens, här finns en närhet till en växande marknad och vi har väldigt starka kluster. Företagen har en tilltro till att investera i FoU i regionen och att man har en långsiktighet i sina investeringar.

Göteborgsregionen är också den testbäddstätaste regionen i landet, enligt BRG. 

Leder till fler jobb

Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, pekar på sambandet mellan FoU och fler jobb.

– Sveriges innovationspotential är exceptionell i flera internationella mätningar från bland annat EU kommissionen, WIPO och OECD. Ju mer FoU företagen bedriver, desto större är sannolikheten att innovationer skapas och efterfrågas på globala marknader, samt att företagens produktivitet ökar. Detta i sin tur skapar ökade värden och frigjorda resurser som kan omfördelas i nya arbeten och teknologier.

Västra Götaland står för 33,4 av Sveriges samlade FoU-utgifter i företag 2019, samtidigt som regionen utgör 17 procent av Sverige på flertalet makroindikatorer.

– Det bekräftar bilden av den styrka våra företag besitter för att ta fram världsledande innovationer som exporteras på en global marknad. Företagens innovationer i länet bidrar därmed stort till Sveriges ekonomiska tillväxt, säger Peter Warda.