Göteborg storsatsar på utbildningscentrum för batterier

Göteborgs Stad och Götalandsregionen har åtagit sig att satsa 45 miljoner kronor vardera på ett utbildningscentrum för batteri. Nu har nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning beslutat om en genomförandeplan för satsningen.

I somras fick Volvo Cars och Northvolts JV-bolag Novo Energy grönt ljus för att bygga en ny batterifabrik i Torslanda, Göteborg. Nu satsar kommunen och regionen 45 miljoner kronor vardera på ett nytt utbildningscentrum inriktat på batterier. Med centret vill man möjliggöra en bredare samverkan för hela värdekedjan utifrån batterilivscykeln och gemensam utveckling mellan utbildningsaktörer och näringsliv.

Centret ska vara klart för driftstart hösten 2024 och planen är att det ska ligga på Lindholmen.

Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildningen är projektägare och upphandlar just nu driftansvaret för centret. Utbildningsplanering kommer ske i samråd med uppdragsgivare, berörda företag och utbildningssamordnare.

– Förvaltningens bedömning är att det framtagna förslaget kommer att främja utvecklingen i branschen och bidra till såväl omställning av befintlig personal till nya tillverkningsmetoder som möjligheter att utbilda sig till ett framtidsyrke. I båda fallen bidrar vi till kompetensförsörjning inom ett expansivt område, kommenterar Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad.