Göteborg storsatsar på minskade utsläpp från byggplatser

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Efter en välbesökt marknadsdialog med branschen jobbar nu Göteborgs Stad vidare mot tuffare upphandlingskrav för att påskynda omställningen.

Ur LTS-Rapport nr 2 2020, som utkommer med Dagens Logistik magasin nästa vecka.

Göteborgsregionen vill vara ledande i klimatarbetet. Ett område som man tittar noga på är transportsektorn, eftersom den står för en stor del av utsläppen när många andra sektorer lyckats ställa om. I transportsektorn står arbetsmaskiner för en större andel än man kanske kan tro – hela en femtedel av utsläppen. 

– Det viktiga här är att det finns en väldigt stor miljö och klimatpåverkan från arbetsmaskiner, där maskiner inom bygg och anläggning är en stor del, och (att) det dessutom ställs lägre krav på dem vad gäller utsläpp än för exempelvis vägtrafik. Det är dels en klimatfråga men också en stadsmiljö- och arbetsmiljöfråga eftersom det är mindre trevliga miljöer att arbeta i och passera, säger Anastazia Kronberg, verksamhetsledare på Business Region Göteborgs verksamhet Gothenburg Climate Partnership, som leder projektet “Utsläppsfria bygg och anläggningsplatser”, tillsammans med elva byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs stad.

10 mars genomfördes en marknadsdialog med 90 aktörer på plats, för att informera och få synpunkter på projektet, som syftar till att driva på elektrifiering inom området arbetsfordon och arbetsmaskiner. Foto BRG

Vill påskynda en elektrifiering

Målsättningen är att driva på utvecklingen av elektrifierade arbetsfordon och maskiner som varken bullrar, avger luftföroreningar eller CO2 utsläpp. 

– I Oslo blev det så att man upphandlade två kontrakt – ett på ett uthyrningsföretag som levererade de maskiner man behövde och en entreprenör som använde maskinerna. På det sättet behövde inte entreprenören ta merkostnaderna för utrustningen. 

– Vi vill vara pådrivande i utvecklingen – idag finns ett litet utbud av mestadels mindre maskiner, vibratorer, hjullastare etc. Bland de större ex. grävmaskinerna finns det ingen serieproduktion men elkonverterade maskiner – det är det vi vill uppnå med det här projektet och vi har involverat även privata beställare för att påskynda mot en elektrifiering. 

Rent praktiskt handlar det om att ta fram upphandlingskrav som styr mot helt utsläppsfria bygg och anläggningsplatser till 2030 – och hur ska de kraven ska se ut idag om fem år, om tio år, för att både driva på marknaden men ändå vara möjliga för entreprenörer, maskintillverkare och återförsäljare att möta. 

– Kanske ännu viktigare än att ställa rätt krav är att följa upp dem. Vi är svaga på den punkten, men följer vi inte upp hur våra krav efterlevs så betyder de ingenting. Då blir det så att den som ljuger bäst vinner, säger Anastazia Kronberg, som har en erfarenhet av att utforma upphandlingskrav från tidigare projekt bland annat av Göteborgs Stads nya lånecykelsystem.

– Kanske ännu viktigare än att ställa rätt krav är att följa upp dem. Vi är svaga på den punkten, men följer vi inte upp hur våra krav efterlevs så betyder de ingenting, säger Anastazia Kronberg. Foto BRG

Norge kommit längst

För att få hjälp på traven i projektet anordnades en marknadsdialog med ett 90-tal aktörer från branschen den 10 mars i år på Svenska mässan. 

– Responsen från branschen är övervägande positiv: “Det här vill vi självklart vara en del av”, men också att man kanske måste tänka annorlunda i hur man utformar upphandlingen, säger Anastazia Kronberg som berättar att Norge är det land som kommit längst inom området. I Oslo finns redan en helt utsläppsfri byggarbetsplats, med bara elektrisk utrustning. 

– I Oslo blev det så att man upphandlade två kontrakt – ett på ett uthyrningsföretag som levererade de maskiner man behövde och en entreprenör som använde maskinerna. På det sättet behövde inte entreprenören ta merkostnaderna för utrustningen. 

Målet är att ha ett utkast på hur upphandlingskraven ska se ut färdigt i oktober, för att kunna skicka ut det på remiss i vår. Corona har inte haft något större påverkan på arbetets fortskridande, och Anastazia Kronberg upplever inte att (hållbarhetsarbete), klimatarbetet generellt påverkats negativt av coronapandemin – snarare tvärtom. 

– Jag upplever inte att det stannat av. Det man tänker är snarare att om man nu ska bygga upp något nytt – då är det viktigt att man gör det utifrån en hållbarhetstanke, nu när både viljan och kunskapen finns. Sverige ligger ju i framkant vad det gäller miljöteknik och innovation, och det kommer ju också skapa arbetstillfällen. 

Av Klara Eriksson