Göteborgs hamn digitaliserar fartygsanlöpen

Nu inleds en genomgripande digitalisering av fartygsanlöpsprocessen i Göteborgs hamn. Plattformen ”Digital Port Call” som lanserades i veckan blir en ny del av hamnens maritima infrastruktur som ger helt nya förutsättningar för snabbare, effektivare, säkrare och mer hållbara anlöp. Totalt beräknas man kunna spara in 6 000 ton koldioxidutsläpp med plattformen.

Från det att ett fartyg avgår från föregående hamn tills det anlöper Göteborgs hamn behöver stora mängder information kommuniceras mellan upp till 120 olika aktörer som på olika sätt ska synkroniseras. Det kan gälla rederier, terminaler, bogserbåtar, lots, båtmän och trafikplanerare. Nu ska hamnbolaget införa digitala anlöp för att samla informationen och få en samlad lägesbild.

– Med vår plattform Digital Port Call kan all nödvändig information samlas och bearbetas till en gemensam lägesbild som ger ett databaserat beslutsstöd under processen. Det ger bättre förutsägbarhet och möjligheter till effektivare resursplanering, samtidigt som eventuella störningar kan upptäckas och hanteras tidigt, kommenterar Fredrik Rauer, ansvarig för trafikledningen på Göteborgs Hamn.

Plattformen öppnar också möjligheten till “just in time”-anlöp för fartyg. De får en digital kölapp i god tid innan anlöpet som gör att de slipper stressa in i hamnområdet för att få en bra slottid. På så vis kan de anpassa farten under färden från föregående hamn och segla direkt in till kaj när de kommer till hamnen.

När man räknar ihop den totala förkortningen av den tid fartygen ligger för ankar och vid kaj som plattformen kan åstadkomma så ser hamnbolaget en förväntad minskning på 6 000 ton CO2 per år i hamnområdet. Det berättar Gabriella Ståhle, produktionsplanerare i Energihamnen på Göteborgs Hamn som varit med och tagit fram plattformen.

– Och då har vi inte räknat in den reduktion som sker utanför hamnområdet tack vare långsammare segling från föregående hamn. När vi lägger till att övriga anlöpsaktörer samtidigt får möjlighet att använda sina resurser effektivare ser vi att alla inblandade vinnare i detta, kommenterar Gabriella Ståhle.