Göteborgs hamn får Nordens första publika tankstation för el och vätgas

En plan med skarpa åtgärder för att accelerera omställningen till fossilfria transporter börjar nu verkställas i Göteborgs Hamn. Första åtgärden: Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik, som tas i bruk redan under 2022.

I februari presenterades samarbetspartnerna Volvokoncernen, Scania, Stena Line AB och Göteborgs Hamn AB The Tranzero Initiative i syfte att accelerera omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen. Då initierades en genomgripande studie av landtransportflödena till och från hamnen, för att identifiera “lågt hängande frukter”, där omställningen kan påbörjas.

Till och med 2030 ska utsläppen från transport över Göteborgs hamn: till sjöss, till lands och i terminaler minska med 70 procent, vilket för landtransporterna innebär en minskning från 33 000 ton CO2 per år, till 10 000 ton.

– Totalt sett går omställningen för långsamt idag för att vi ska kunna ta det här i mål. Det finns ambitioner och lovvärda initiativ i transportsektorn, men det behövs en betydligt större samverkan för att kunna ta det helhetsgrepp som krävs för att kickstarta en snabbare omställning. Därför startades Tranzero Initiative, förklarar Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Elfordon redan 2022

Genom analys av portdata från en miljon lastbilspassager i hamnen, 1000 enkätsvar från chaufförer och åtskilliga djupintervjuer med speditörer och åkerier har ny kunskap kring flödena framträtt, och därur en strategi med konkreta åtgärder för hur flödenas utsläpp ska reduceras snabbare.

Studien visar att containerflödena på väg dels är repetetiva, kör korta avstånd, och att en stor del av dem körs av ett fåtal åkerier, vilket skulle göra det lämpligt att börja omställningen till eldrift där.

– Vi har identifierat lastbilsflöden med egenskaper som är synnerligen lämpade att ställas om. Det handlar främst om flöden som är mycket repetitiva, rör sig över korta avstånd och som parkerar på nattdepå. Under första halvåret 2022 ska vi ha lastbilsflöden i hamnen med elektrifierade fordon, kommenterar Elvir Dzanic.

Möjliggöra omställning

Inom ramarna för Tranzero Initiative har man tagit fram en rad åtgärder som ska implementeras i transportsystemet till och från Göteborgs Hamn inom de närmsta 1–2 åren och några på lite längre sikt.
Först ut bland åtgärderna blir Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik. Det är Circle K som kommer att driva stationen som kommer att kunna erbjuda el, vätgas och biobaserade flytande bränslen.

Elvir Dzanic. Foto Göteborgs Hamn AB

– Vi är glada att redan under nästa år kunna börja leverera de första åtgärderna inom Tranzero Initiative. Vi har under många år jobbat med omställningen mot fossilfria drivmedel när det gäller flytande produkter och elladdning för personbilar. Nu tar vi nästa steg med elladdning och vätgas för tung trafik. Ett stort och viktigt steg för omställningen mot en fossiloberoende vardag, kommenterar Johan Söderberg, Director Fuel på Circle K.

Laddning och vätgastankning kommer att utvecklas i etapper, men kommer att vara möjlig redan 2022 respektive 2023/24, för att sedan utvecklas med fler platser och högre kapacitet.

Stationen kommer att ligga vid Vädermotet i Göteborgs Hamn, strategiskt placerad intill de primära lederna in och ut ur hamnen – Hisingsleden, 155:an och den kommande Halvorslänk.

– Tack vare läget har ytan länge varit hett eftertraktad med många intressenter inom skilda branscher. Det känns helt rätt att vi nu dedikerat den till Circle K som blir en nyckel i den fossilfria omställningen i hamnen, kommenterar Elvir Dzanic.

Stationen är inkluderad i hamnens totala effektstrategi, där Göteborgs Hamn har en löpande dialog med Göteborg Energi Nät AB kring ökat effektbehov i hamnen i och med Tranzero Initiative.

Fakta: Tranzero Initiative
Tranzero Initiative är ett utsläppsreduktionsinitiativ initierat av Göteborgs Hamn, Volvokoncernen, Scania och Stena Line. Målet är att accelerera omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ och därigenom minska koldioxidutsläppen. Cirka en miljon lastbilstransporter passerar hamnen varje år, men initiativet omfattar också elektrifiering av sjötransporter.

Fakta: Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik
Snabbladdning möjlig för tung trafik: Första halvåret 2022
Vätgas möjlig för tung trafik: 2023/2024
Laddplatser för tung trafik: 10
Laddeffekt el: 350 kW-1 MW (fullt utbyggd)
Vätgasplatser för tung trafik: 1
Kapacitet vätgas: 720 kg, ca 15 lastbilar/dygn (fullt utbyggd)