Göteborgs hamn får ny nordeuropeisk fartygslinje

Det svenskjapanska rederiet UECC sjösätter den nya fartygslinje som kommer trafikera Göteborgs hamn veckovis, med start denna vecka. De kommer transportera fordon och annan rullande last till och från det centraleuropeiska godsnavet Zeebrugge via hamnarna i Esbjerg och Drammen.

Rederiet har tecknat nya avtal med några av Europas större fordonstillverkare, därav den nya linjen. Servicen kompletterar rederiets existerande Atlantic-service som kopplar ihop Vigo, Zeebrugge, Bremerhafen, Malmö och Drammen.

Fartyget M/V Minchah premiäranlöpte Göteborgs hamn under måndagen. Foto Göteborgs Hamn AB.

– Vi är glada att välkomna UECC till hamnen som erbjuder ytterligare möjligheter som stärker Göteborgs hamns position som Sveriges största bilhamn. Trafiken utökar vårt linjeutbud och svarar upp till det ökande intresse av fordonstransporter och rullande last som vi ser hos våra kunder, kommenterar Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB.

Rederiets fartyg kommer anlöpa Göteborgs hamns järnvägsanslutna roroterminal, där terminaloperatören Logent Ports and Terminals kommer sköta lastning och lossning. Därifrån nås hela den svenska marknaden genom järnvägssystemet Railport Scandinavia.

Den nya slingan kommer inledningsvis trafikeras av fartyget M/V Minchah för att troligtvis ersättas av ett av rederiets nya LNG/batterihybridfartyg som är under produktion. UECC uppger att de nya fartygen, som också får en skrovform optimerad för bättre bränsleeffektivitet, kommer sänka koldioxidutsläppen med 25 procent, SOx och partiklar med 90 procent och NOx med 85 procent jämfört med ren LNG-drift.