Göteborgs hamn planerar för vätgasproduktion

Göteborgs Hamn och det norska energibolaget Statkraft planerar en produktionsanläggning för vätgas inom hamnområdet, med driftstart 2023. Anläggningen får en initial kapacitet på fyra MW, motsvarande ca två ton vätgas per dygn.

I februari presenterades samarbetspartnerna Volvokoncernen, Scania, Stena Line AB och Göteborgs Hamn AB The Tranzero Initiative i syfte att accelerera omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen. Då initierades en genomgripande studie av landtransportflödena till och från hamnen, för att identifiera “lågt hängande frukter”, där omställningen kan påbörjas. Studien ledde bland annat till beslutet att hamnen ska få Nordens första publika tankstation för el och vätgas.

Nu har Göteborgs Hamn AB och Statkraft ingått ett avtal om fördjupad utredning av möjligheterna för en anläggning för mellanlagring och etablering av en tankstation för vätgas inom hamnområdet. De inleder nu en förstudie med fokus på i huvudsak säkerhetsaspekter som beräknas vara klar i början av 2022. Produktionsstarten beräknas till mitten av 2023.

– Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och knutpunkt för transporter från fartyg, tåg och lastbil samt inrymmer en stor mängd tunga maskiner för hantering av gods. Vätgas skapar en potential att ersätta fossil diesel inom samtliga transportslag, kommenterar Arvid Guthed, hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn AB.

Stor efterfrågan i hamnen
Anläggningen planeras med en kapacitet på fyra MW i startskedet, vilket ger en produktion på ca två ton vätgas per dygn. Det motsvarar minst 2 200 liter diesel och kan bidra till att minska koldioxidutsläppen med åtminstone fyra ton om dagen. Kapaciteten kan utökas om efterfrågan och nya användningsområden tillkommer.

– Vi vet att det redan nu finns en stor efterfrågan i och kring hamnen att använda fordon som drivs av vätgas. Flera aktörer står och stampar och vi är övertygade om att lokal produktion av vätgas kommer innebära ett genombrott, kommenterar Arvid Guthed.

Den nya anläggningen innebär att förnyelsebar el omvandlas till grön vätgas som sedan kan nyttjas vid lokalt behov eller distribueras och säljas till externa köpare. Vätgasen kan lagras och användas i olika transportslag vid främst tunga transporter som kan ställas om till bränslecellsdrift. I princip innebär användningen av vätgasen inga andra utsläpp än vattenånga.

– Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och vi menar att förnybar vätgas kommer vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter inom snar framtid. Det här projektet ökar möjligheterna för en sådan utveckling genom att bidra i omvandlingen till en fossilfri transportsektor både på land och till sjöss, kommenterar Per Rosenqvist, vd för Statkraft Hydrogen Sweden AB.

Fakta: Planerad vätgasanläggning i Göteborgs Hamn
Kapacitet: 4 MW
Produktionskapacitet: ca 2 ton vätgas/dygn
Klimatreduktion: minst 4 ton CO2/dag
Planerad produktionsstart: mitten av 2023
Investering: ca 60 MSEK