Göteborgs Hamn planerar inlandsterminal

Göteborgs Hamn och Train Alliance undersöker möjligheterna för att etablera en järnvägsansluten inlandsterminal i Rosersberg, med direktkoppling till hamnens fartygslinjenätverk.

Järnvägsanläggningsaktören Train Alliance är djupt involverade i rikskombiterminalen i Rosersberg där man i förra veckan presenterade stora, nya utvecklingsplaner. Nu har Train Alliance tecknat en avsiktsförklaring med Göteborgs hamn för att undersöka möjligheterna för utveckling av en inlandsterminal i direkt anslutning till TEN-nätet i Sigtuna.

Om inlandsterminalen blir till verklighet är tanken att den ska kunna hantera transport och omlastning av olika segment, såsom trailers, container och fordon.

– Slutmålet är att vi ska etablera en inlandsterminal i Sigtuna, sen är det lite oklart exakt hur upplägget kan bli med tanke på att vi är ett kommunalägt bolag, och det finns en del bestämmelser kring hur vi kan verka rent geografiskt, berättar Stefan Strömberg, kommunikationsansvarig på Göteborgs hamn.

En utgångspunkt i arbetet är att terminalen skulle vara del i hamnföretagets hållbarhetsarbete, genom att bidra till att öka takten på transportsektorns fossilfria omställning.

Parterna för också diskussion om plats för en trafiknära underhållsverkstad i hamnen för lok och vagnar. De ser också positivt på möjligheten att låta Trafikverket testköra ett godståg om 1 000 meter mellan Göteborg och Rosersberg, vilket ligger inom ramen för EU-initiativet Shift2Rail.

Av Hilda Hultén

Läs mer:

TRAIN ALLIANCE SÄLJER KOMBITERMINALER I SIGTUNA FÖR HALV MILJARD