Göteborgs hamn tar marknadsandelar

Göteborgs hamn rapporterar godsåret 2022: volymerna har fortsatt växa och hamnen tar marknadsandelar från andra svenska hamnar, och växer även europeiskt. Men inför 2023 väntar tuffare tider: “Signalerna från våra importkunder är tydliga – den stora shoppingfesten är över”, säger Elvir Dzanic, vd Göteborgs Hamn AB.

2022 ökade den hanterade godsvolymen totalt sett i hamnen och man tar dessutom marknadsandelar i samtliga segment. Containerhanteringen över Göteborgs hamn fortsätter att öka. Sista kvartalet 2022 visade på en ökning om 8 procent, vilket innebär att hamnen ser tillväxt i containervolym för nionde kvartalet i följd. Under helåret 2022 hanterades 885 000 TEU i Göteborgs hamn vilket är en ökning med 7 procent.

Helår 2022Helår 2021Jfr %Q4 2022Q4 2021Jfr %
Container, TEU885 000828 0007%230 000212 0008%
Järnväg, TEU515 000458 00012%130 000118 00011%
Ro/ro enheter561 000565 000-1%135 000145 000-7%
Nya bilar238 000254 000-7%72 00066 0009%
Passagerare1 414 000765 00085%258 000224 00015%
Kryssningsanlöp816623%126100%
Energi (m ton)22,319,116%5,84,433%
Torrbulk (k ton)37525647%917325%

Huvuddelen av hamnens containervolymer hanteras av terminaloperatören APM Terminals. Den totala svenska containermarknaden var oförändrad under 2022. Göteborgs hamns ökning innebär därmed en ökad marknadsandel från 50 procent till 53 procent. Göteborgs hamn ökade också marknadsandelen gentemot närliggande storhamnar i norra Europa.

Att containergods transporteras på järnväg till och från hamnens inlandsterminaler runt om i landet är en mycket vanlig företeelse. Mängden containergods på järnväg ökade med 12% till 515 000 TEU. Det är både långväga och mer kortgående järnvägspendlar som ökar, men den största ökningen syns på trafiken till och från norra Sverige. Under 2023 kommer ytterligare redan beslutade järnvägspendlar att börja trafikera hamnen från destinationer runt om i Sverige.

Nya fordon, roro och energi
Fordonssegmentet påverkades negativt av bland annat komponentbrist och låg nybilsförsäljning både i Sverige och i utlandet under året, vilket återspeglas i Göteborgs hamns volymsiffror. Sista kvartalet 2022 visade dock på en vändning då volymerna ökade med 9 procent jämfört med samma kvartal 2021. Trots det landade helåret 2022 i en minskning om totalt 7 procent, vilket ändå innebar en ökad marknadsandel om 1 procent för Göteborgs hamn.

– Den obalans som varit rådande i produktionskedjorna har gjort att tillgången på fordon inte kunnat möta efterfrågan. Den problematiken har börjat lättas upp, vilket borgar för ökad försäljning och produktion. Efter en tuff period kommer det att behövas mer transportkapacitet, kommenterar Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic.

Elvor Dzanic. Foto Göteborgs Hamn AB.

Den intraeuropeiska rorotrafiken minskade med 1 procent under helåret 2022, men Göteborgs hamns marknadsandel ökade från 17 till 18 procent. Hanteringen av energiprodukter ökade med 16 procent för helåret 2022. Både utlastningen av raffinerade produkter såväl som inlagring av oraffinerade produkter ökade. Marknadsandelen ökade från 36 till 40 procent.

Shoppingfesten över

Inför nästa år ser det dock mörkare ut: shoppingfesten under pandemiåren är över, och nu väntar ett överskott av kapacitet i den globala sjöfarten, till följd av detta.

– Under slutet av 2022 såg vi början på en återgång till ett normalläge i logistiksystemet efter flera år av pandemi med följdeffekter som flaskhalsproblematik, nedstängningar, kapacitets- och fartygsbrist. Med annalkande lågkonjunktur och en minskad efterfrågan på transporter globalt ser vi i flera segment ett ökande överskott på fartyg och utrustning vilket påverkar prisbilden på marknaden.

Inom konsumtionsprodukter som konfektion, hemelektronik med mera ser Göteborgs Hamn sjunkande importvolymer överlag.

– Efter att ha konsumerat oss igenom flera år av restriktioner av varierande grad lägger vi framöver de pengar vi har över – efter att ha betalat våra elräkningar och räntor – på upplevelser, resor, restaurangbesök och andra nöjen. Det snarare än på ny elektronik eller en utbyggd veranda. Signalerna från våra importkunder är tydliga – den stora shoppingfesten är över.

Stabila industri, trä- och bilsegment

– Vi såg tydliga tendenser redan under slutet på 2022 och trenden under året så här långt pekar mot en ytterligare sättning då varuägarna i många fall har fulla lager och ser en minskad efterfrågan, vilket ger ett minskat transportbehov. Vi har redan sett tydliga tendenser där volymerna droppar.

Svensk tillverkningsindustri mår dock alltjämt bra – kunderna indikerar stabila orderböcker och en fortsatt god volymutveckling. Exporten kommer att stå fortsatt stark framöver och bolagen fortsätter att investera. Skogsindustrin är urstark och ger samma signaler om ökade volymer in i 2023. De svenska, högkvalitativa trä-, papper-, kartong- och massaprodukterna är helt igenom inhemska produkter som är fortsatt efterfrågade, samtidigt som kronkursen är låg.