Göteborgs kortsjökaj klar till våren

Under våren 2022 ska den nya kajen för kortsjö-trafik i Göteborgs hamn stå färdig. Den nya satsningen möjliggör inomeuropeisk sjöfart från APM Terminals i Göteborg.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att rusta upp och förstärka den västra kajen hos APM Terminals Gothenburg för att förbereda för den nya kortsjö-servicen. Arbetet sker tillsammans med Göteborgs Hamn AB.

Regeringen (när en sådan finns på plats) har sedan länge drivit ett arbete för att flytta över vägtransporter till sjö och järnväg. När Göteborgs Hamn fick medel för sin önskade farledsfördjupning “Skandiaporten” hösten 2020, som kommer möjliggöra för större fartyg att anlöpa hamnen, ingick i överenskommelsen att hamnen skulle möjliggöra inrikes- och kortsjöfart.

– Vi uppskattar att skrivningen finns med, men redan i dag finns kustsjöfart från energihamnen till Lysekil, och vi har eliminerat vissa taxor för passerande inlandssjöfart, t ex, och även inom kortsjöfart har vi redan planer på gång, sa Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn, då.

Möjligör regional produktion och logistik

Kajen, som väntas vara färdigställd under våren 2022, kommer att utrustas med särskilda resurser för kortsjö-service samt två kranar som har flyttats och uppgraderats för att hantera mindre fartyg.

– Som Sveriges största handelsport, är det naturligt att möta kundernas efterfrågan på fullservice. Därför utökar vi vårt redan breda erbjudande med en kaj dedikerad för kortsjö-trafik, kommenterar Dennis Olesen, Managing Director på APM Terminals Nordic, satsningen i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Pandemin har visat sårbarheter i den globala värdekedjan, vilket i kombination med befintliga makrotrender i förändrade konsumentkrav, accelererad digitalisering, teknologi och automatisering, möjliggör kostnadseffektiv near- eller onshoreing. Detta har medfört att varuägare har valt att flytta hela eller delar av sin produktion och lagring närmare sina marknader. I och med det, blir efterfrågan på ett flexibelt och hållbart kortsjö-erbjudande ännu större, fortsätter Dennis Olesen.

Sedan 2019 har APM Terminals, genom Green Gothenburg Gateway, gjort satsningar för att möjliggöra effektiva godstransporter med så liten miljöpåverkan som möjligt. En viktig del i det arbetet är att skapa förutsättningar för att flytta gods till järnvägen och sjöfarten.

– Sjöfarten spelar en nyckelroll för effektiv och hållbar godstransport inom Europa och Sverige. Kortsjö-satsningen ligger helt i linje med marknadens ökade efterfrågan på klimateffektiva transporter, avslutar Dennis Olesen.

Av Klara Eriksson