Göteborgs-projekt för CO2-infångning kan vinna pris

Samverkansprojektet Cinfracap, fokuserat på att hitta en optimerad infrastruktur för transport av flytande koldioxid från anläggning till kaj, är ett av tre projekt som valts som slutkandidater för internationella miljöpriset IAPH 2021 Sustainability Awards. Läs en intervju med projektledaren Karin Lundqvist här.

Världens hamnar har gått samman i ett gemensamt hållbarhetsprogram där tävlingen IAPH 2021 Sustainability Awards arrangeras. Av sextiofyra olika hållbara projekt har nu finalisterna valts ut av en av jury där samverkansprojektet Cinfracap är med i kategorin ”Klimat & Energi”.

– Det är såklart stort och väldigt roligt och hedrande att Cinfracap har valts ut. Det är ett viktigt projekt i det stora klimatarbete vi har idag med att göra hamnområdet fossilfritt. Kan vi arbeta fram en bra affärsmodell så kommer Cinfracap att ha stor betydelse för arbetet med att minska koldioxidutsläppen, både i Sverige och även runt om i världen, kommenterar Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn.

IAPH (International Association of Ports and Harbors) är världens största samarbetsorgan för internationella hamnar, med över 200 medlemshamnar i 90 länder världen över. Huvudkontoret ligger i Tokyo och organisationen har rådgivande funktioner åt bland annat flera FN-organ.