Göteborgs roro-terminal vill bli hållbarast i Sverige

Terminalen satsar på att utöka hållbarhetsarbetet med både interna projekt och externa samarbetsprojekt. “Eftersom vi är en del av en logistikkedja där alla har olika ansvars- och kompetensområden kan vi hjälpa varandra i utvecklingsarbetet och nå bättre resultat, kommenterar Maria Franksen, vd för Göteborgs roro-terminal.

Mer än hälften av all import till Sverige kommer genom hamnen i Göteborg och de har jobbat med hållbarhetsfrågor länge, bl a med elanslutning till anlöpande fartyg. Nu siktar de på att bli den främsta hållbarhetsinriktade roro-specialisten i landet.

– För oss är det viktigt att hållbarhet genomsyrar alla delar av verksamheten. Grundpelaren är planering. Genom att planera väl kan vi exempelvis förflytta gods inne på terminalen så få gånger som möjligt, och därmed spara energi och undvika att slita på människor och maskiner, kommenterar Maria Franksen, vd för Göteborgs roro-terminal.

Bland terminalens interna miljösatsningar finns utbildning av personal, inkluderande förbättringsarbete. Men de genomför även hållbarhetsprojekt tillsammans med andra aktörer.

– Göteborgs Hamn står för 60 procent av all import till Sverige, då måste vi ligga i framkant. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att skapa hållbara lösningar. Exempelvis samarbetar vi med fordonstillverkare för att få fram elmaskiner för lastning och lossning med samma kapacitet som traditionella maskiner, kommenterar Maria Franksen.

– Eftersom vi är en del av en logistikkedja där alla har olika ansvars- och kompetensområden kan vi hjälpa varandra i utvecklingsarbetet och nå bättre resultat.