Göteborgsterminal får ny operatör

Järnvägs- och lastbilsterminalen Arken kombiterminal i Ytterhamnarna kommer framöver att driftas av terminalbolaget Gothenburg Roro Terminal, stället som tidigare Sandahls. Göteborgs Hamm hoppas därigenom att mer gods kommer ta vägen över kombiterminalen ut i Europa på båt. Det nyligen tecknade arrendeavtalet träder i kraft den 11 december och gäller i tre år framåt.

Arken kombiterminal är relativt ny i Göteborgs hamns terminalutbud. Den driftsattes vid årsskiftet 2017/2018 och ersatte då en tidigare terminal i Gullbersvass. I och med flytten kunde cirka 100 lastbilar om dygnet flyttas från centrala stan, vilket lett till både kortare köer och mindre utsläpp i området. Arken kombiterminal har sedan starten för fem år sedan driftats av Sandahls Logistik, men tas nu över av Gothenburg Roro Terminal.

– Det finns många nya möjligheter som kommer att kunna realiseras i och med det här – inte minst när Arkens koppling till den intraeuropeiska roro-sjöfarten blir tydligare. Exempelvis kommer vi att kunna koppla på terminalens omfattande järnvägstrafik från Norrland till den kommande gröna sjöfartskorridoren via Gent, för vidare järnvägstransport till Turkiet, kommenterar Maria Franksen, vd för Gothenburg Roro Terminal.

Jill Söderwall. Foto Göteborgs Hamn AB.

Bolaget driver hamnens största roroterminal sedan 2012, där cirka 600 000 roroenheter hanteras varje år med bland annat 16 avgångar i veckan till Storbritannien och flera av de stora godsnaven i Centraleuropa. Roroterminalen och Arken kombiterminal ligger i direkt anslutning till varandra.

– Det finns ett växande intresse att köra tåg till Arken Kombiterminal och det nya avtalet med Gothenburg Roro Terminal kommer möjliggöra en fortsatt framgång för den intermodala trafiken i Göteborgs hamn. Arken Kombiterminals läge och närhet till roro-terminalen är en stor fördel som nu kan nyttjas ännu effektivare av hamnens kunder och partners, kommenterar Jill Söderwall, affärsområdeschef på Göteborgs Hamn AB.

Arken kombiterminal är ett 65 000 kvadratmeter stort terminalområde i anslutning till hamnens container- och roroterminaler. På terminalen sker omlastning av containrar eller trailers mellan fartyg, tåg och lastbil för vidare transport in i landet eller ut i världen. Med sina sju järnvägsspår och en total spårlängd på 3,360 meter är terminalen främst fokuserad på att hantera järnvägstrafik. Terminalen är av open access-typ, och med en totalkapacitet på 90 000 enheter per år finns fortfarande möjlighet att hantera ytterligare gods.

Driften tas över 11 december 2022.