Gotland kan få snabbgående katamaran 2027

Gotlandsbolagets planer på den snabbgående katamaranen Horizon X tar ett nytt steg framåt. Ett samförståndsavtal har tecknats med det australiensiska varvet Austal med målet att teckna ett nybyggnadskontrakt. Kommer man vidare kan fartyget börja trafikera Gotland 2027.

Under 2023 tecknade Gotlandsbolaget och det australiensiska varvet Austal en första avsiktsförklaring för att tillsammans utveckla en ny katamaran till rederiet. Man presenterade då konceptfartyget Horizon X, en 130 meter lång snabbgående katamaran som ska drivas av vätgas med en multi fuel-lösning. Maxfarten planeras bli 35 knop och kapacitet för 1 450 passagerare.

Nu går företagen vidare genom att teckna ett samförståndsavtal med målet att kunna teckna avtal om byggnation. Skulle ett nybyggnadskontrakt ingås kan katamaranen levereras under 2027.

– Tack vare den utveckling vårt team på Gotland Tech Development gjort tillsammans med Austal kan vi nu skapa förutsättningar för nästa steg i att komplettera vår befintliga flotta av större passagerar- och fraktfartyg med en snabbgående katamaran, kommenterar Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget.

Sedan i våras har man bl a arbetat med att minimera energibehovet genom energisnåla skrov och att optimera vikt, drift och flöden. En viktig utveckling är att använda gasturbiner i “combined cycle” i drivlinan; en teknik som är väl beprövad på land.

– Arbetet med designen av Gotlandsbolagets nya katamaran har varit intensivt, och vi har vidareutvecklat vår vision tillsammans med potentiella leverantörer. I detta arbete har vi nu jobbat med att optimera fartyget för att nå bästa balans mellan effekt, lastkapacitet och fart. Vi har fått göra några smärre justeringar, men i stort håller våra planer, vilket är ett styrkebesked. Det finns alltid en risk när man ligger i framkant av utvecklingen, kommenterar Christer Bruzelius på Gotland Tech Development.

Gotlandsbolagets dotterbolag Destination Gotland ansvarar för den upphandlade Gotlandstrafiken, där man nu genomgår en upphandling av nästkommande koncessionsperiod 2027-2035.

– Destination Gotland levererar redan betydligt mer kapacitet än avtalet med Trafikverket kräver. En snabbgående katamaran kan bli en attraktiv produkt som kompletterar trafiken när det är flest som vill åka. Målet är givetvis att vinna avtalet med Trafikverket, men i det fall vi inte skulle göra det kan en katamaran köra konkurrerande trafik under delar av året, kommenterar Marcus Risberg, vd för Destination Gotland.