Gotlandsbolagets första dag på Nasdaq

Idag, den 7 december, är första handelsdagen för Gotlandsbolagets (Rederi AB Gotland) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Nu är målsättningen att växa och vidareutveckla bolagets olika verksamhetsgrenar.

– Vi är mycket glada och stolta att idag notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Det ger bättre förutsättningar för befintliga och nya aktieägare att ta del av det värdeskapande vi bidrar med på Gotland och andra platser, kommenterar Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget.

Gotlandsbolaget består av flera verksamhetsområden, bland annat rederiverksamheten där Destination Gotland driver de dagliga färjelinjerna mellan Gotland och fastlandet. Genom Hansa Destinations drivs också en frakt- och passagerarlinje mellan Nynäshamn och Rostock.

Rederi AB Gotlands vd, Håkan Johansson.

Inom koncernen finns också verksamheten Gotland Hotels & Properties som bedriver hotell- och fastighetsutveckling på Gotland. Bolaget investerar också, genom Gotland Tech Development, på utveckling av nya fartyg, ny infrastruktur och klimatsmarta tekniska lösningar. Med det i fokus har Gotlandsbolaget under 2022 både avyttrat stora delar av verksamheten inom tanksjöfart och avvecklat engagemanget inom reparationsvarv.

– Vi har alltid legat långt framme inom teknikutvecklingen och satsar nu på nästa generations fartyg, vår Horizonserie som består av två vätgasdrivna fartygskoncept som vi utvecklat under 2021 och 2022. De lägger grunden för att kunna skapa framtidens fossilfria resor. Senast 2030 planerar vi att ha nästa generations fartyg i trafik för Gotlandstrafiken, och att minska utsläppen med 70 procent, kommenterar Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget.

I Gotlandsbolaget ingår även företaget Gotland Capital Management som bedriver kapitalförvaltning av bolagets likvida medel i syfte att säkerställa koncernens förmåga att investera och utveckla nya fartyg.