Gotlandsfärjorna får ekonomiskt stöd

Regeringen har beslutat om en förordning om statligt stöd till den reguljära färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Detta för att undvika höjningar på frakt- och biljettpriser i ljuset av stigande naturgaspriser.

– Priserna för färjetrafiken till och från Gotland har ökat. Det ekonomiska stödet ger bättre förutsättningar att undvika ytterligare prishöjningar för färjeresenärer till och från Gotland, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Syftet med stödet är att mildra de effekter på frakt- och biljettpriser som är en konsekvens av de extraordinära prisökningarna på naturgas i förhållande till andra drivmedel till följd av Rysslands aggression mot Ukraina.

Regeringen aviserade det planerade stödet i samband med förslaget till höständringsbudget för 2023 och EU-kommissionen har inte haft några invändningar mot att ge ett stöd till färjetrafiken till och från Gotland.

Enligt kommissionens beslut får stödbeloppet per enskild mottagare inte överstiga totalt 2 000 000 euro, inräknat andra stöd som har beviljats enligt samma bestämmelser, såsom det tidigare elstödet.

Trafikverket ska ansvara för prövning, utbetalning och uppföljning av stödet.