Grandab och Revcap bildar logistikfastighetsbolag

Revcap och Grandab har sedan tidigare bolaget Grandab Fastigheter. Parterna tar nu nästa steg och bildar Grandab Fastigheter II – som ska förvärva, utveckla och förvalta logistik, lager och lätt industri i och kring Göteborg.

Grandab Fastigheter II skall förvärva, utveckla och förvalta logistik, lager och lätt industri i och kring Göteborg och kompletterar därmed Grandab Fastigheter som har fokus på bostadsutveckling, kontorsfastigheter och handel.

Grandab Fastigheter II har förvärvat fem industrifastigheter i Göteborg och Stenungsund av Midroc Contracting. Fastigheterna i Gamlestaden, Kvillebäcken och Stenungsund är samtliga fullt uthyrda via triple-net avtal till hyresgäster inom Midroc-koncernen och Tooltec.

Fastigheterna i Kärra och Torslanda är utvecklingsfastigheter på attraktiva industrilägen. Affären har skett som bolagstransaktion och fastigheterna har tillträtts den 1 februari.

– Vi förvärvar en portfölj med starka hyresgäster och fastigheter med stor utvecklingspotential. Kombinationen av kassaflöde och utveckling har varit det som vi attraherades av när vi gick in i processen, kommenterar Mikael Hasselberg, ordförande i Grandab Fastigheter II AB.

– Affären realiserar outnyttjade tillgångar inom Midroc Contracting och tillåter våra dotterbolag att fokusera på affärsverksamheten. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Grandab, säger Bengt Häger, transaktionsansvarig på Midroc.

Köparens rådgivare i affären har varit Advokatfirman Allié och säljarens rådgivare Croisette.