Gränserna suddas ut inom Svensk Handel

Branschorganisationen Svensk Handel och dotterorganisationen Svensk Digital Handel fusioneras under namnet Svensk Handel. “Förändringen möjliggör för Svensk Handel att kraftsamla för att möta morgondagens handel med en enad röst för hela branschen”, skriver branschorganisationen.

– I tider där den digitala och fysiska handeln lever i symbios är samgåendet ett naturligt steg. Förändringen ger oss muskler att ta oss an handelns framtida utmaningar. När vi talar med en enad röst blir vi kraftfullare och kan göra större avtryck till fördel för hela branschen, kommenterar Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.  

Sofia Larsen. Foto Svensk Handel.

Svensk Handel kommer fortsätta att satsa stort på att vidareutveckla mötesplatser, som till exempel D-Congress, där handelns aktörer kan inspireras kring frågor som bidrar till att framtidssäkra handeln i Sverige. Svensk Digital Handels mångåriga satsning på logistik, som resulterat i en branschöverenskommelse för fossilfria leveranser som lanseras inom kort, ska också förstärkas ytterligare.

Per Ljungberg. Foto Emmy Jonsson.

Per Ljungberg, vd på Svensk Digital Handel, får rollen som Chief Innovation Officer på Svensk Handel. Han kommer fortsatt att ha ansvar för D-Congress.

– Samgåendet skapar rätt förutsättningar att utveckla hela communityn kring D-Congress. Vi ska fortsätta att satsa nya mötesplatser där handelns aktörer kan inspireras, utveckla affärer och samarbeten som bidrar till att framtidssäkra handeln i Sverige, kommenterar Per Ljungberg.

Svensk Handel och Svensk Digital Handel har sedan flera år arbetat allt närmare varandra.

D-Congress arrangeras gemensamt, certifieringen Trygg E-handel hanteras operativt av Svensk Handel och partnerskapet med handelns leverantörer har drivits gemensamt. De näringspolitiska frågor som påverkar den digitala handeln, inte minst inom EU, har sedan flera år drivits av Svensk Handel.

Formellt träder förändringen i kraft den 1 januari 2023.