Gratis webinar om cirkularitet

Den 27 maj kl 13.30-15.00 bjuder CSCMP Sverige och Plan in till ett gratis, digitalt seminarium på temat cirkularitet. Hör Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, och Logistikforskaren Kristina Liljestrand, som ger sin syn på hur vi ska uppnå den cirkulära ekonomin.

Den cirkulära ekonomin ställer nya krav på försörjningskedjorna.

När de fysiska mötesplatserna försvinner finns alltjämt ett stort behov av att få ny kunskap och tänka framåt. Kristider är också ett gyllene tillfälle att se över sin affärsmodell, för att kunna möta framtiden på ett bättre sätt. Den 27 maj bjuder därför logistikföreningen PLAN och CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) in till ett gratis webinar på temat Cirkularitet. Seminariet handlar om hur cirkularitet påverkar försörjningskedjan och vilka åtgärder som krävs för att ställa om från ett linjärt till ett cirkulärt flöde och tankesätt.

Från linjärt till cirkulärt

Det traditionella, linjära synsättet på försörjningskedjan bygger förenklat på att råvaror blir produkter, som distribueras till kunder, och slutar på tippen, i en förbränningsugn eller på en deponi. Men i takt med att fokus ökar på hållbarhet, med nya krav på återanvändning och återvinning, förändras också försörjningskedjans uppdrag. Vi behöver skapa ett mer cirkulärt förhållningssätt, som omfattar allt från materialval och konstruktion av produkter till produktion, distribution och slutanvändning. Med andra ord behöver de traditionella sanningarna och tillvägagångssätten i försörjningskedjan utmanas.

Pär Larshans

Pär Larshans är hållbarhetschef på Ragn-Sells och har jobbat med hållbarhetsfrågor i över 20 år. I februari fick han också regeringens uppdrag att delta som expert i samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning. Han berättar om hur Ragn-Sells anpassat sina affärsmodeller, hittat innovativa lösningar till problemen, och hur man försöker inspirera politiker att våga fatta kloka beslut.

Kristina Liljestrand

Kristina Liljestrand är logistikforskare vid Chalmers i Göteborg. De senaste åren har hon bland annat jobbat mycket med matsvinn och insamlingssystem som möjliggör materialåtervinning och återanvändning istället för förbränning. Hon kommer att tala om utmaningar med att sätta upp cirkulära logistiksystem, och olika typer av lösningar och möjliggörare.

Seminariet modereras av Tobias Jonasson, ordförande för CSCMP Sverige.

Länk till program och anmälan: https://plan.se/cirkularitet/