Green Cargo avvecklar norska verksamheten

Green Cargo AB:s styrelse har fattat beslut om att avveckla den norska inrikesverksamheten, bestående av tre inrikeslinjer som upphör under kvartal 1 2023. Den omedelbara orsaken är att de ekonomiska förutsättningarna för att affärsmässigt driva verksamheten vidare saknas.

Avvecklingsbeslutet omfattar ett trettiotal kunder och ca 120 anställda i de norska dotterbolagen. Nu vidtar fackliga förhandlingar kring genomförandet.

– Det är ett tungt, men nödvändigt företagsekonomiskt beslut. De ekonomiska förutsättningarna för att driva de tre norska inrikeslinjerna saknas, inte minst i ljuset av den förutspådda kostnadsökning som antas fortsätta som en effekt av omvärldsläget, kommenterar Andreas Regnell, styrelseordförande i Green Cargo.

Skenande kostnadsutveckling

Sedan 2016 har Green Cargo haft ett norskt dotterbolag som bedrivit transporter på tre inhemska sträckor i Norge. Utvecklingen för intermodala transporter har varit positiv med en god volymtillväxt. Dessvärre har kostnadsutvecklingen varit betydligt högre än intäkterna.

Det handlar bland annat om ökade produktionskostnader relaterat till ogynnsamma tåglägen i kapacitetstilldelning och produktionsstörande banarbeten på linjer och terminaler.

Samtidigt har elkostnaden för Green Cargos norska godstrafik skenat. Sedan 2020 har elpriset stigit med nästan 450 procent och hälften av merkostnaderna har inte kunnat föras över på berörda kunder i den utsträckning som är nödvändig på grund av historiskt låsta avtal.

–Vi hade helst velat fortsätta i Norge. Vi har 120 medarbetare där som gör ett fantastiskt jobb, på en marknad som i grunden har en positiv utveckling. Men vi har tyvärr fått brottas med stigande kostnader som är svåra att påverka, kommenterar Ted Söderholm, vd på Green Cargo.

Svensk verksamhet förstärks

Green Cargo har sedan flera år ett antal gränsöverskridande transporter mellan Sverige och Norge. Dessa logistikupplägg berörs inte av beslutet att avveckla den norska inrikesverksamheten.

I Sverige väljer Green Cargo att från 2023 konsolidera trafiken från 42 till 21 inhemska tåglinjer – på så sätt vill man öka de totala volymerna men samtidigt minska kostnaderna för att nå lönsamhet,

– De fordon som nyttjas av Green Cargo i Norge kommer nu att förstärka den svenska verksamheten och den fortsatta förändringsresan för moderbolaget. Tillskottet av fler lok och vagnar innebär att vår konkurrenskraft ökar på den svenska marknaden vilket även inkluderar de gränsöverskridande transporterna till Norge, kommenterar Ted Söderholm.