Green Cargo bildar enhet för rundvirkeslogistik

Den 1 januari bildade Green Cargo en ny enhet inom Network Management – Rundvirkeslogistik. Enheten bildas för att bättre bemöta segmentets särskilda förutsättningar samt öka tillväxten och lönsamheten inom segmentet. Chef för den nya enheten är Madelene Askeblad.

– Rundvirkessegmentet är ett område med stor potential och en viktig del i vår lönsamma tillväxt framöver, men förutsättningarna skiljer sig mot andra segment. För att få en ökad förståelse för kundens behov och med ett mer snabbfotat arbete från vårt håll skapar vi nu en ny renodlad rundvirkeslogistisk enhet, kommenterar Shad Hallam, chef för Network Management på Green Cargo.

Madelene Askeblad är utsedd till chef för Rundvirkeslogistik sedan den 1 januari 2022 och påbörjar nu arbetet med att bygga upp den nya enheten. Enheten kommer initialt bestå av två affärsutvecklare som tillsammans med Madelene kommer driva det strategiska arbetet med verksamhetsplan, mål, teamstruktur och roller.

Teamet kommer löpande byggas på med fler kompetenser. När sedan arbetssätt och processer är fastlagda kommer även de operativt ansvariga ingå i teamet.

– Nu etablerar vi ett dedikerat kompetensteam för rundvirkessegmentet. Det kommer öka vår potential att utveckla både befintliga och nya kunder där kundmötet till kundlöftet genomsyrar enheten. Vi vill med detta möta våra kunders krav samtidigt som vi uppnår lönsamhet, kommenterar Madelene Askeblad.