Green Cargo lanserar två intermodala direktlinjer

Den statliga godsaktören Green Cargo vill fånga upp den ökande intermodala godstrafiken som kommer in till hamnarna i Syd- och Västsverige. Nu öppnar de två nya direktlinjer från Trelleborg och Göteborg till Stockholmsområdet.

Mängden intermodal godstrafik som kommer in via Syd- och Västsverige fortsätter öka. I Trelleborg ökade den intermodala trafiken med 27 procent under 2021 jämfört med 2020, i Göteborg ökade järnvägstransporterna med 9 procent till “den största årsvolymen i hamnens 400-åriga historia”. Och när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar 2028 kommer möjligheterna för tågtransporter från kontinenten bli ännu bättre.

Nu vill Green Cargo fånga upp den ökande intermodala trafiken som kommer in i hamnarna i Syd- och Västsverige på väg mot Mälarregionen genom att etablera två nya direktlinjer. På västkusten ansluter de via terminalerna APM och Arken i Göteborgs hamn för att gå direkt till Rosersberg i norra Stockholm. Från Trelleborgs hamn går transporten via Nässjö, som nyligen rustat upp sin kombiterminal, vidare till Årsta i södra Stockholm.

– Styrkan med nätverket och de här två nya direktlinjerna är att vi kan tillgodose varierande behov från enstaka lastbärare till stora jämna flöden i fast tidtabell med fem till sex avgångar i veckan. Lösningen är optimerad för intermodal transport av trailers, containers, tankcontainers och växelflak, kommenterar Jan Elgström.

Genom att flytta över godset på järnväg för den långa transportsträckan minskar miljöbelastningen väsentligt jämfört med vägtransporter, både sett till lägre utsläpp, minskat vägslitage och ökad trafiksäkerhet på vägarna.

Emanuel Lehtonen