Green Cargo storsatsar på intermodal trafik

I ansökan till 2023 års tågplan satsar den statliga godsaktören Green Cargo på ett helt nytt nätverk inom intermodal trafik, som ska erbjuda ökad transportfrekvens, kortare ledtider och högre punktlighet. Satsningen möjliggör en fördubbling av aktörens befintliga intermodala trafik.

Med det nya nätverket skapas förutsättningar för en godsvolymtillväxt på 2 miljoner ton, vilket motsvarar 10 procent av Green Cargos hela transportvolym i dagsläget. Sett till den intermodala trafiken motsvarar det en fördubbling av dagens godsvolymer. I ett första skede kommer 100 000 fler enheter (t ex container eller trailer) kunna transporteras jämfört med idag.

– Det här är en ansökan som innehåller en kraftfull hållbarhetssatsning. Dels innebär den en helt avgörande åtgärd för omställningen till ett klimatsmart och transporteffektivt samhälle med att flytta gods från väg till järnväg, dels kommer den stärka Green Cargos långsiktiga lönsamhet. En rent grön tillväxtaffär för både samhället och Green Cargo, kommenterar Ted Söderholm, vd för Green Cargo.

Principen bakom det nya nätverket är att göra tågen så långa och tunga som möjligt genom att öka fyllnadsgraden sett till tågets högst tillåtna längd och vikt. Tanken är att ett enda nätverkståg ska kunna dra olika typer av vagnar, framför allt genom att kombinera vagnslast med intermodala vagnar.

Green Cargo har utvecklat en app som effektiviserar styrningen av hela vagnsflottan och ökar nyttjandegraden av vagnarna. Ledtiderna kan kortas genom att planera utifrån de intermodala kundernas behov, med färre stopp längs vägen, och att bygga godstågen i förutbestämda vagnsgrupper. Nätverket möjliggör också till- eller avkoppling av vagnsgrupper vid stopp längs vägen, vilket ökar både fyllnadsgraden och kostnadseffektiviteten i tågen. Det öppnar också för möjligheten att skala upp kapaciteten i framtiden.

– Om vår ansökan godkänns kommer vi att kunna erbjuda ett effektivt nätverk för intermodala transporter som en del av vårt befintliga transportnätverk. Det innebär kapade ledtider med upp till ca 30 procent, högre transportfrekvens och framför allt bättre punktlighet. Hanteringen blir förenklad, fyllnadsgraden högre och därmed blir marknadspriserna konkurrenskraftiga och förutsägbara. Det här är faktorer som kunderna efterfrågar, kommenterar Ted Söderholm.

I de fall där det finns stora godsvolymer i fasta flöden införs rena direktförbindelser, som mellan Göteborgs hamn och Rosersbergs kombiterminal i norra Stockholm.