Green Cargo tar tillbaka LKABs insatstågstrafik

Gruvbolaget LKAB har valt återvända till den statliga godsaktören Green Cargo som operatör för transporter av insatsvaror mellan Luleå och Malmfälten. Trafiken omfattar sju omlopp per vecka året runt och totalt 1 200 ton om dagen.

Green Cargo har tidigare haft ansvar för transporten av gruvbolagets insatsvaror, men idag sköts driften av Hector Rail. Nu kniper de tillbaka det värdefulla uppdraget med ett flerårigt avtal som träder i kraft vid årsskiftet.

– Vi är både glada och stolta över att återfå det här förtroendet. Det innebär en kraftfull utökning av vår redan befintliga närvaro i en av Sveriges viktigaste och mest expansiva regioner. Vi kommer tillsammans med LKAB stärka och utveckla järnvägstransportens roll som en viktig komponent i de helt nödvändiga fossilfria värdekedjorna som skapas i norra Sverige, kommenterar Ted Söderholm, vd för Green Cargo.

Varje dag transporteras totalt ca 1 200 ton produkter på sträckan Luleå-Malmfälten, med sju omlopp per vecka året runt. Dessutom ingår rangering i Luleå, Gällivare och Kiruna.

Den egna verkstaden i Boden var en avgörande faktor för att kunna erbjuda den redundans som efterfrågas av kunden. I verkstaden bedrivs förebyggande underhåll, översyn och reparation av både el- och diesellok samt fältservice. Verksamheten där är också bas för vintertester av nya loktyper och vagnar.

– Järnvägstransporterna är avgörande för vår verksamhet, inte bara malmtågen utan även dessa tåg som transporterar insatsvaror till våra egna processer. Kontinuerlig tillförsel av cement är exempelvis nödvändig för att vi ska kunna bergförstärka våra gruvor under jord. Det här avtalet säkrar de transporterna och innebär större flexibilitet i logistiken inför vår stora gröna omställning. Vi ser fram emot samarbetet med Green Cargo, kommenterar Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB och vd för LKAB Malmtrafik.

Samtidigt moderniseras och utvecklas Green Cargos digitala kundgränssnitt där LKAB får ett dedikerat kundserviceteam.