Green Cargo testar ny lastbärare

Den 22 juni testade ett team från Green Cargo, tillsammans med representanter från kundsidan, en typ av lastbärare som är ny för den svenska marknaden. Den nya tekniken ska förenkla intermodala lösningar med lastbilstrailers som idag inte går att lasta på järnvägsvagnar.

För att nå Sveriges och EUs utsläppsmål är det allt fler företag som satsar på intermodala lösningar för att kombinera lastbils- och tågtransporter. Utmaningen i Sverige är att 80-90 procent av befintliga lastbilstrailers hittills inte har gått att lasta på järnvägsvagnar. Med den nya tekniken, kallad roadrailLink (r2L), kan lastbilstrailers köras in i en korg för att sedan lyftas på järnvägsvagnen. Korgen stannar kvar på vagnen under transport för att möjliggöra lyft vid ankomst.

– Vi på Green Cargo ser naturligtvis över möjligheten att nyttja konceptet inom det vagnslastnätverk som vi tillhandahåller för att möjliggöra flexibilitet och transport av olika volymer. Det finns en stor potential i att kroka arm med bland annat speditörerna här, kommenterar Fredrik Dahlberg, affärsutvecklare på Green Cargo.

En instruktör från leverantören av R2L övervakar provlastningen av en frigo trailer på kombiterminalen i Folkesta. Foto: Stephan Ray/Green Cargo.

Genom att göra det möjligt för befintliga trailers att lastas på järnvägsvagnar kan många långväga transporter flyttas från vägnätet till järnvägen. Det skulle i så fall minska både på utsläppen och vägslitaget samtidigt som trafiksäkerheten ökar. Även speditörerna kan spara tid, pengar och minska behovet av dragbilar.

– Nu fortsätter arbetet med att identifiera lämpliga orter och relationer där konceptet med den här typen av lastbärare kan skapa nyttor åt våra kunder och samarbetspartners. Att möjliggöra ansvarsfulla och miljövänliga logistiklösningar med befintlig trailerflotta är ett viktigt steg längs vägen mot en fossilfri framtid, kommenterar Fredrik Dahlberg.

Fakta lastbärare r2L version 2.1
Den är designad för att kunna frakta semitrailers, korta trailers, tank, silo, och frigo trailers.
Lyft kan både genomföras med reach-stacker samt terminalkran beroende på vad som finns till hands lokalt.
Tekniken används redan av kunder på kontinenten, men är ny för Sverige.