Greencarrier säkerställer att Götheborg kan segla vidare

Greencarrier AB har förvärvat samtliga aktier i Svenska Ostindiska Companiet AB – SOIC AB – av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg. Greencarrier AB tar i och med det över ägandet och ansvaret för skeppet Götheborg.

Syftet med förvärvet är tvåfaldigt, dels säkerställa ytterligare seglatser till bland annat Asien och Kina, dels skapa ytterligare möjligheter för handelsverksamhet med Asien.

– Skeppet passar väl in i Greencarriergruppen och de värderingar vi representerar. Vi ser skeppet som en utmärkt plattform att marknadsföra svenskt näringsliv och kultur från, vilket är något vi som bolag vill bidra till, men även möjliggöra ökat fokus på viktiga hållbarhetsfrågor som FNs Hållbarhetsmål #14, Hav och Marina Resurser, säger Stefan Björk, ägare och ordförande i Greencarrier, i ett pressmeddelande.

Förvärvet kommer även möjliggöra en bredning av Greencarriers verksamhet. Greencarrier är idag ett logistikbolag med global inriktning och med en stark representation i Kina.

– Med förvärvet breddar vi vår portfölj till att också inkludera handelsverksamhet med Asien. Varumärket SOIC ger oss en naturlig och bra grund att bygga handel kring.

– Ostindiefararen Götheborg gör sig som bäst när hon seglar och det är i enlighet med stiftelsens ändamål. Kostnaderna för att göra detta är för höga för att Stiftelsen och verksamheten ska klara det. Vi har under lång tid letat efter en lösning och känner stort förtroende och tacksamhet för Greencarrier som nu tar sig an detta stora äventyr. Med den här överenskommelsen kan nu skeppet fortsätta fylla en viktig funktion och vara med och marknadsföra Göteborg, Västsverige och Sverige utomlands, kommenterar Claes G Berglund, ordförande i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg.

Greencarrier AB förvärvade SOIC Ship Management AB, som ansvarar för driften av skeppet och genomförandet av seglatsen till Asien redan 2019. Driftbolaget har skrivit partneravtal med Stena AB, Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn och Göteborg & Co och de fyra bolagen har därmed säkrat möjligheten att utnyttja skeppet i sin marknadsföring. Huvudpartner är dock Greencarrier AB.

Greencarrier har sedan bolaget tog över ansvaret för skeppet hösten 2019 investerat betydande belopp i att säkra skeppets sjö- och seglingsduglighet. Ostindiefararen Götheborg befinner sig nu i ett mycket gott skick och är redo att segla.

Ambitionerna är framgent att kunna genomföra mindre seglatser under 2021, givet att förutsättningarna tillåter, samt att under 2022 genomföra seglats till Asien och Kina. Avfärden är planerad till april och kommer att gå via ett antal stopp i Medelhavet, Suez-kanalen, Indien samt ytterligare flera hamnstopp. Nytt för denna resa är att skeppet kommer kunna ta ett begränsat antal passagerare som vill deltaga på denna unika seglats.

Förhandlingar med de olika hamnarna samt intresserade partners har nu högsta prioritet och rekryteringen av besättning kommer att påbörjas under året. Ankomst till Kina är planerad till oktober 2022.