Grön Åbo-kryssning nu möjlig

Decatrip-projektet, med projektpartnerna Rauma Marine Construction (RMC), Viking line, Åbo Akademi och Kempower, har haft som mål att det ska gå att färdas koldioxidneutralt mellan Stockholm och Åbo och målet att skapa en av världens första gröna sjöfartskorridorer. Nu Kommer viking Line börja erbjuda kryssningar med lägre utsläpp.

Decatrip-projektet, ett samarbetsprojekt mellan RMC, Viking Line, Åbo Akademi och Kempower, har slutförts. Syftet med projektet var att utveckla en av världens första gröna korridorer på sjöfartsrutten Åbo-Stockholm.

Decatrip-projektet, som startade 2022, fick delfinansiering av Business Finland. Projektet finansierades huvudsakligen av de deltagande företagen. Varje aktör har haft olika roller i projektet: Viking Line har utvecklat en kommersiell modell för att kunna erbjuda koldioxidneutrala sjötransporter som en del av projektet. Detta genom att biobränsle köps in och används av modernare fartyg som kan gå på det, enligt den s k massbalansprinicipen.

– Vi kan erbjuda biobränsle till både våra passagerare och fraktkunder genom att beräkna utsläppen från deras resa och köpa in motsvarande mängd helt förnybart biobränsle. På detta sätt säkerställer vi låga utsläpp, kommenterar Johanna Boijer-Svahnström, Viking Lines kommunikationsdirektör.

Som ett resultat av samarbetet kan Viking Line nu erbjuda sina kunder en kryssningsupplevelse med lägre utsläpp.

Framdrivningen kan göras om till hybrider

RMC:s roll var att undersöka vilka tekniker som kan användas för att modernisera Viking Lines fartyg och hur man kan eftermontera batterier för att minska bränsleförbrukningen och metanutsläppen. Den nu färdiga studien visar att hybridlösningar för rutten Åbo-Stockholm och liknande rutter på andra håll i världen är genomförbara även inom en kort tidsram.

– Fartyg har en lång livscykel. Det är därför viktigt att fartyg som redan är i drift kan moderniseras till hybrider och därmed bidra till den gröna omställningen inom sjöfarten. Genom detta projekt har RMC alla möjligheter att genomföra moderniseringar på motsvarande rutter. Finland har som nation åtagit sig att etablera gröna sjöfartsrutter och Decatrip-projektet stöder detta arbete, kommenterar Mika Laurilehto, vice verkställande direktör för RMC.

Kempower utvecklade eftermonterbar laddningsutrustning för elfordon för fartyg. Åbo Akademi utvecklade en simuleringsmodell för att optimera laddningsutrustning för batterier och elfordon. Åbo Akademi analyserade också projektets samhällsnytta och utvecklade ett ramverk för att analysera liknande projekt.

Projektparterna kommer att fortsätta att utveckla den gröna korridoren mellan Åbo och Stockholm. I projektet bedömdes också konceptets skalbarhetspotential för utveckling av andra liknande korridorer.

– Decatrip-projektet bevisar att hållbar sjöfart med förnybara bränslen är möjligt, men kräver en översyn av hela verksamheten och att man involverar både teknikleverantörer och slutkunder. Det gjorde vi och skapade en av världens första gröna sjöfartskorridorer, säger Magnus Gustafsson, forskningsdirektör vid laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi.