Grön sjöfartskorridor mellan Trelleborg och Lübeck

Trelleborgs Hamn, Lübeck hamn och det tyska rederiet vill skapa en grön sjöfartskorridor mellan Lübeck-Travemünde och Trelleborg som ska vara fossilfri senast 2040. Den 13 mars tecknades ett samförståndsavtal i Lübeck.

Överenskommelsen mellan Trelleborgs Hamn, TT-Line, Lübecks hamnbolag och Lübecks hamnmyndighet innebär att parterna gemensamt ska utveckla hållbara lösningar och konkreta projekt för utfasning av fossila bränslen i korridoren, för att kunna nå målet att bli en grön sjöfartskorridor senast 2040.

Från vänster: Guido Kaschel, Head of the Lübeck Port Authority, Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn, Ortwin Harms, vd, LHG, Hannes Conzen, vd, TT-Line.

Som ett första projekt kommer båda hamnarna att bygga ytterligare landströmsanslutningar och rederiet TT-Line kommer konvertera fyra av sina fartyg till landström. Därmed undviks CO2-utsläpp när fartygen ligger i hamn.

Aktiviteter för att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Lübeck-Travemünde och Trelleborg omfattar bland annat transporter till och från hamnarna, hamnarnas energiförsörjning, fordonsflotta, affärsmodeller/incitament avseende CO2-besparingar samt utveckling av metoder för mätning av indikatorer på vad som ska känneteckna en grön korridor.

Hela projektet och partnerskapet kvalificerar sig som en grön sjöfartskorridor enligt Clydebankdeklarationen, som både Sverige och Sverige undertecknat. Samförståndsavtalet och de planerade aktiviteterna är direkt kopplade till EUs regelverk “Fit for 55”. Korridoren har också stöd av båda ländernas transportdepartement.