Grönt ljus för Aerits drönartest i Halland

Aerit har siktet på hållbara last mile-leveranser med egenutvecklade drönaren Nimbi, och nu har man fått grönt ljus från Transportstyrelsen att utföra ett drönartest i samarbete med region Halland.

Aerit startade så sent som i november 2020 men har med hjälp av hårt arbete tagit sig igenom den första utposten i EUs nya regelverk för drönartransporter, och av Transportstyrelsen fått ett operativt tillstånd inom EU-ramverket Specific Operations Risk Assessment (SORA), för att utföra ett test med sin drönare Nimbi.

– Att vi fått vårt första SORA-tillstånd är jätteviktigt då vi visat att vi tror att vi kan göra detta på ett säkert sätt. Det är också viktigt för de investerare som vi hoppas vill göra den här resan med oss, säger Alexander Pierren, en av Aerits grundare.

Hans intresse för Stockholms startup-scen förde honom till Sverige, och samarbetet med övriga i KTH-teamet bakom Aerit: Pablo Belin & Teo Rizvanovic. Sedan starten i höstas, då Aerit antogs av KTHs pre-inkubator program, har man fokuserat på att utveckla drönare och tillhörande mjukvaruplattform, med syfte att så småningom få den certifierad för kommersiell användning.

– Tillståndet gäller en leverans från en restaurang till ett picknickområde, och genomförs i samarbete med region Halland, berättar Alexander Pierren.

Nytt gemensamt regelverk

I januari 2021 kom EU med ett nytt regelverk för drönare, med syfte att skapa gemensamma regler för drönare i hela EU. Regelsystemet är uppbyggt så att man steg för steg får visa att man göra riskbedömningar och utföra drönarleveranser på ett säkert sätt. Varje SORA-ansökan gäller en viss riskklass, då man dels bedömer risken i luftrummet, och risken på marken.

– Vårt första test sker tidigt på morgonen, när knappt någon är ute och rör sig på marken, och i ett luftrum utan andra farkoster. Nu kommer vi utföra det här testet, som vi tror blir lyckat, och därefter är målsättning att gå vidare med en ansökan om kontinuerliga drönartransporter, i en viss miljö.

Efter ett antal SORA-tillstånd har drönaroperatören bevisat att man självständigt kan göra riskbedömningar och utföra drönarleveranser säkert. Då har operatören möjlighet att ansöka om ett LUC (Light UAS operator Certificate), vilket ger tillstånd för en viss typ av flygningar (ex, över vatten, över skog) över hela EU.

– Transportstyrelsen har varit en utomordentlig resurs under utvecklingen av vår drönarplattform Nimbi, och vid procedurerna för att garantera säkerhet och stabilitet i vår verksamhet. Vi ser fram emot att arbeta med dem för att erhålla LUC tillståndet.

Aerits drönare Nimbi är kapabel av autonom avhämtning och leverans av varor på upp till 4 kg, och kräver inte att avsändare eller mottagare har någon ytterligare infrastruktur. Aerit planerar att testa leveranstjänster i flera utvalda samhällen över hela Sverige senare i år. Målet är att slutföra insamlingen av testdata för inlämning av ytterligare SORA-baserad tillståndsansökan SORA, Specific Operations Risk Assessment, för kontinuerliga leveranser.

Stockholmsbaserade Aerit utvecklar hållbar drönarleveranser och är en del av KTH Innovation, The Innovation Growhouse Stockholm och EIT Urban Mobility.

Av Klara Eriksson