Grönt ljus för Catenas planer i Sunnanå

Detaljplanen för Catenas expansionsområde på 110 000 kvm i Sunnanå har nu vunnit laga kraft, och Catena går nu vidare och planerar logistikfastigheter på 55 000 kvm i området.

Utanför Malmö, i Burlövs kommun, ligger Logistikposition Sunnanå med direkt avfart till riksväg 11 och endast 300 meter till avfarten från E6/E20. På området har Catena sedan 2016 uppfört cirka 80 000 kvm logistikyta, bland annat en flyggodsanläggning åt DHL Express, som stod klar 2020.

Med den nya detaljplanen klar kan Catena erbjuda ytterligare 110 000 kvm mark på bästa skyltläge alldeles invid motorvägen. Catena avser bygga ytterligare, effektiva och hållbara logistikanläggningar om cirka 55 000 kvm på marken. Logistikfastighetsbolaget kommer att miljöcertifiera anläggningarna och ambitionen är att skapa nära-nollenergibyggnader där man genom ett holistiskt synsätt tar hänsyn till alla delar av processen för att hitta lösningar som håller över tid.

– För medvetna logistikaktörer är Logistikposition Sunnanå ett självklart val. Vi upplever ett stort efterfrågetryck och ser nu mycket fram emot att komma i gång med den fortsatta utvecklingen av området för att kunna välkomna ännu fler intressenter, kommenterar Fredrik Renå, Regionchef Malmö på Catena.

Höga krav på arkitektonisk utformning kommer ställas, som gör de nya anläggningarna på Logistikposition Sunnanå både tilltalande och genomtänkta.

– Vårt synsätt är att en logistikanläggning inte bara är till för att hantera varor och gods det är också en arbetsplats där människor ska trivas, avslutar Fredrik Renå.