Grönt ljus för utbyggnad av Luleå hamn

Idag fattade regeringen besked om start för “Malmporten” – en miljardsatsning på att anpassa Luleå hamn för att kunna ta emot större fartyg och med tredubblad godskapacitet som effekt. Projektet väntas starta 2024 och vara klart senast 2028.

Regeringen beslutade i den nationella infrastrukturplanen 2018–2029 att satsa på en utbyggnad av Luleå hamn. Torsdagens beslut innebär att regeringen nu ger klartecken för att påbörja en utbyggnad av Luleå hamn.

– Investeringarna i Luleå hamn är viktiga för hela Sverige, inte minst för att stärka konkurrenskraften. Det här skapar jobb och framtidstro, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Vi kommer vara en helt ny hamn om bara några år

Regeringen har nu beslutat om så kallad byggstart för utbyggnaden av Luleå hamn, vilket innebär att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för projektet.

Investering på 2,6 miljarder SEK

I projektet ska Luleås hamn och farleder muddras och fördjupas. Dessutom anläggs en ny djuphamn, ny infrastruktur och 75 hektar helt nya landytor för kommande industrisatsningar samt lagring och hantering av gods till och från hamnen.

Henrik Vuorinen, vd Luleå Hamn

– En tidig julklapp och ett otroligt glädjande besked från regeringen som visar hur viktigt det här är även på nationell nivå. Malmporten är en avgörande satsning för norra Sveriges industri- och samhällsutveckling. Vi kommer vara en helt ny hamn om bara några år, kommenterar Henrik Vuorinen, vd Luleå Hamn.

När projektet är klart kommer Luleå hamn kunna ta emot större, fullt lastade fartyg och frakta tre gånger så mycket gods jämfört med idag, vilket kommer behövas för att möta norra Sveriges industritillväxt. Djupare farleder och hamn kommer även bidra till effektivare sjötransporter med minskad miljöpåverkan.

Totalt väntas utbyggnaden av hamnen kosta 2,6 miljarder SEK, varav staten står för hälften genom Trafikverket, och Luleå hamn står för hälften.