Grundstötta Marco Polo bärgas idag

TT Lines ropax-färja Marco Polo, som gick på grund utanför Blekinges kust förra helgen, har på grund av dåligt väder drivit och läckt mer bunkerolja under veckan. Idag bärgas fartyget till en annan ankringsplats där hon ligger bättre för att sedan tömmas på återstående olja.

Tidigt på morgonen söndag den 22 oktober gick TT Lines ropax-färja Marco Polo på grund utanför Hörvik i Pukaviksbukten utanför Blekinge. Fartyget var på väg från Trelleborg till Karlshamn. Ombord fanns 41 passagerare och 29 besättningsmedlemmar, som alla klarade sig efter olyckan.

Efter grundstötningen började fartyget läcka diesel och olja, som redan dagen efter nådde land i Sölvesborgs kommun. Huvudfokus har legat på att stabilisera fartyget för att undvika ytterligare skador i det svåra vädret samt att pumpa ut och ta hand om all återstående bunkerolja. Men när vädret försämrades blev man tvungna att avbryta tömningen.

På grund av det försämrade vädret började fartyget återigen att driva under söndagen den 29 oktober, från klockan 12:15 till 14:30 då det återigen gick på grund. Detta ledde till en ännu större oljeläcka från den redan skadade tanken.

Enligt väderprognoserna ska vädret bli sämre igen senare i veckan, därför ha man utarbetat en ny bärgningsplan som genomförs idag. Planen går ut på att få fartyget flytande igen för att sedan bogsera det till en förutbestämd ankarplats ca 1 nautisk mil sydost om dess nuvarande position. Där ska man genomföra en ny inspektion och pumpa ut den återstående bunkeroljan från bränsletankarna innan fartyget bogseras in till Karlshamn.

Bärgningsoperationen hanteras av det nederländska företaget SMIT under överinseende av ansvariga myndigheter.

Vårdslöshet i sjötrafik

Färjan avvek av okänd anledning från sin vanliga rutt innan den gick på grund. Kustbevakningen inledde senare en förundersökning om brott i samband med händelsen. På onsdagen den 25 oktober delgavs två personer i Marco Polos besättning misstanke om vårdslöshet i sjötrafik. Båda dömdes senare i veckan av åklagarmyndigheten till 50 dagsböter vardera för vårdslöshet i sjötrafik.

Enligt Sveriges Radio är den sorts tjockolja som läcker från det grundstötta fartyget är förbjuden sedan 2020, men företaget ska ha fått dispens för att man renar avgaserna till luften. Oljan är kletig och lägger sig som en hinna, vilket gör den svårare att sanera.

Av Emanuel Lehtonen