Guldregn över svensk transport-tech

Trafikanalys har sammanställt hur mycket riskkapital som investeras i transportrelaterade bolag i Europa: rapporten visar att Sverige toppar listan, med fyra miljarder USD investerade under 2021. – Investeringarna ökade med 4–5 gånger mot tidigare år, betydligt mer än i övriga Europa, säger rapportförfattaren Tom Andersson.

Ur Dagens Logistik nr 1 2022

Tom Andersson. Foto Trafikanalys.

I en ny rapport ger Trafikanalys en lägesbild av hur det står ställt med forskning och innovation inom det svenska transportsystemet, och resultatet ger en ganska ljus men kanske något sned bild. Rapporten visar att föreställningen om av svensk fordonsindustri är viktig för Sverige stämmer, och avspeglas i forskningen.

– Det märks inte bara på fordonsstrategisk forskning, där fordonsindustrin och lärosätena i särskilt Västsverige samarbetar kring innovation och forskning, utan även på andra områden, som när vi tittar startups och scaleups. Det finns en stark tradition av att utveckla ny fordonsteknik och ny energi för fordon i Sverige, säger Tom Andersson, utredare på Trafikanalys och huvudförfattare till rapporten. 

Industrin viktig för forskningen

Sjöfarts- och järnvägsbranschen brukar lyfta vägsektorns dominans som ett problem, men Tom Andersson håller inte med. 

Foto Lindholmen Science Park.

– Jag skulle vilja ställa frågan: hur viktigt är det med en transportmedelsindustri för att få en levande och stark innovations- och forskningsmiljö? Jo väldigt viktigt verkar det som, säger han, och påpekar att i Norge satsas det mer på sjöfart, i Frankrike på tåg osv. 

Jag skulle vilja ställa frågan: hur viktigt är det med en transportmedelsindustri för att få en levande och stark innovations- och forskningsmiljö

När det gäller statliga medel för transportforskning från Energimyndigheten, Vinnova och RISE, ligger fordonsklustret i Göteborg med Chalmers och Lindholmen i absoluta täten.

– Göteborg och Västkusten är en väldigt viktig innovationshub för transportsektorn. Lindholmen drar in 10 ggr så mycket mer än tvåan Uppsala Innovation Center från de tre viktigaste statliga finansiärerna, Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova. Det är helt klart att Lindholmen har en väldigt stark position inom transportområdet.

Starka svenska transportstartups

När det gäller riskkapital som investeras i svensk transportrelaterade startups, har Northvolt en unik position –  4 miljarder dollar har investerats i bolaget sedan starten. Northvolt är även Sveriges enda “enhörning” på transportområdet – med en värdering på över en miljard dollar. 

Räknar man Northvolt, som är inriktat på batteritillverkning för fordonsindustrin, till transportrelaterade startups, så ligger Sverige etta i Europa vad gäller investeringar inom transportsektorn, med drygt 4 miljarder investerade dollar 2021. 

 – Tar man bort Northvolt ligger vi på tredjeplats, vilket även det är en stark position sett till vår storlek – Frankrike kommer till exempel på fjärde plats. Det här är en stor fjäder i hatten, säger Tom Andersson, som hämtat uppgifterna från två databaser; Tillväxtverkets StartupSweden.se och den internationella förlagan Dealroom.co. 

Tar man bort Northvolt ligger vi på tredjeplats, vilket även det är en stark position sett till vår storlek – Frankrike kommer till exempel på fjärde plats. Det här är en stor fjäder i hatten

Sett till totala investeringar för bolag yngre än tio år, om Northvolt exkluderas, så toppas listan av elsparkcykelbolaget Voi Technology, elfordonsaktören Einride och last mile-aktören Instabox, som har dragit in totala investeringar på 423, 138 respektive 137 miljoner dollar. Tillväxten i dessa bolag har också varit stark under de senaste tolv månaderna, speciellt hos Einride, som vuxit med 138 procent.

 – Utvecklingen av investeringar i transportrelaterade techbolag har varit speciellt stark i Sverige under 2021, vare sig vi inkluderar eller exkluderar energiteknik. I jämförelse med både 2019 och 2020 ökade investeringarna i storleksordningen 4-5 gånger, att jämföras med 2-3 gånger för Europa, och lägre i andra delar i världen, säger Tom Andersson.

Heart Aerospace är nio på listan över de svenska transport-startups som håvat in mest pengar sedan starten. Foto Heart Aerospace.

 När så mycket riskkapital går in, jämte industrin, behövs ens statliga forskningsmedel i transportsektorn då?

 – Investerare satsar i större utsträckning på vad de ser som säkra kort, de går t ex hellre in i mjukvara än i hårdvara. Det är positivt att de investerar, men man får fråga sig om det finns den bredd i investeringarna som krävs. När det gäller att utveckla nya infrastruktur t ex, är intresset lågt.

Leder inte solklart mot omställning

Trafikanalys har regeringens uppdrag att utvärdera den nationella godstransportstrategin, som strävar efter en omställning av transportsektorn, samtidigt som svensk konkurrenskraft värnas – och rapporten är en del i det arbetet. Men även om riskkapitalet är välkomna innovationspengar, bidrar de inte säkert till vare sig omställning eller transporteffektivitet, enligt rapporten.

– De aktörer som arbetar med att elektrifiera transportsektorn ser sig själva som en del av klimatomställningen, men det gör inte självklart de techbolag som exempelvis optimerar transporter på den sista milen, säger Tom Andersson.

De är framförallt fokuserade på affärsnyttan, enligt rapportens intervjuer med företagen, t ex att göra leveransen enklare och mer effektiv för kunden. 

– Det är alltid kundperspektivet som är det centrala, och utvecklar man exempelvis verktyg för att visa klimatbelastning, är det för att man tror att kunden vill ha det.

 Av Klara Eriksson