Gullbergstunneln öppnar för trafik

Efter fem års byggande öppnas Gullbergstunneln i centrala Göteborg upp helt för trafik den 19 mars. Tunneln är en del av den större nedsänkningen av E45 och sträcker sig 400 meter i centrala Göteborg.

Enligt Trafikverket är Gullbergstunneln en förutsättning för anslutningar till den nya Hisingsbron och Marieholmsförbindelsen. Det norrgående tunnelröret har varit öppet för trafik sedan december 2019, nu öppnas även det södergående tunnelröret.

– Det känns väldigt roligt att Gullbergstunneln nu öppnar upp helt för trafik. Tunneln bidrar till en ökad trafiksäkerhet, då en nedsänkning av E45 separerar vägen från lokaltrafiken och flera nya passager skapas för gång- och cykeltrafik. Därutöver förväntas bullersituationen i området förbättras i och med att trafiken sänks ned. På sikt kommer också tunneln att bidra till en ny stadsbebyggelse genom att ytorna ovanpå tunneln bebyggs, kommenterar projektledare Simon Hulander, Trafikverket.

Tunneln har konstruerats genom att sänka ner E45 cirka sex meter under marknivån längs en sträcka på omkring 800 meter mellan Stadstjänaregatan och Falutorget, för att därefter överdäcka de 400 meter som utgörs av själva tunneln.

Kostnaden för projektet uppgick till cirka två miljarder SEK och samfinansierades mellan Göteborgs Stad och Trafikverket, där staden stod för huvuddelen av kostnaden.