Gycom lägger lagret hos Vätterleden Logistik

Gycom, dotterbolag till Enequi, flyttar sitt lager från Enköping till Vätterleden Logistiks 10 000 kvm stora lager på Landvetter.

Gycom är en automationspartner inom energidesign för fastigheter, industri och krävande miljöer, som tidigare haft ett eget lager på drygt 3000 kvm i Enköping. Nu outsourcar man logistiken till Vätterleden Logistik, och deras lager på Landvetter. Lagerfastigheten ägs av Bockasjö och stod klar våren 2020.

– Det här är ett sätt för oss att anpassa våra logistikflöden för framtiden. Vi väljer att outsourca logistikverksamheten till Vätterleden Logistik, för att vi vill fortsätta att vara snabba, effektiva och hjälpa våra kunder att hitta rätt lösningar för sina behov, kommenterar Staffan Sjöstedt, vd på Gycom.

Logistikskiftet sker den 6 september. Därefter kommer Vätterleden Logistik att sköta all hantering av Gycoms och Enequis fysiska produkter. I uppdraget ingår varumottagning, lagerhållning, digital diarieföring, paketering och leverans till kunder runt om i världen.

– Vi är väldigt glada över att Gycom och Enequi har gett oss förtroendet att bli deras 3pl-partner framåt, kommenterar Roger Johansson, vd Vätterleden Logistik.

Gycom är en del av Enequi, med huvudkontor i Sollentuna, Stockholm och teknikutvecklingscenter i Mölndal, Göteborg. Hållbarhet har varit viktigt för företaget i bytet av logistiklösning.

– Vi på Vätterleden kan lager och logistik och hjälper våra partners att utveckla sina logistikprocesser. Vi hanterar allt från lossning och lagring till plock och transport. Några saker vi gör för att minska verksamhetens klimatpåverkan är att ha en energieffektiv byggnad, använda papper som fyllnadsmaterial till 99 procent, vara noggranna med återvinning och arbeta mycket med stora transportföretag som själva har hållbarhet högt på agendan.

Vätterleden Logistik, som är en del av koncernen Vätterledens Invest, sköter logistiken dels åt vissa av koncernens egna varumärken som Salming Sports , samt idag ett 20-tal externa kunder.

– Vi planerar absolut för att växa, när vi fyllt den här lådan kommer vi försöka hitta nya lokaler, förhoppningsvis i närområdet, säger Roger Johansson till Dagens Logistik.

Av Klara Eriksson