H2 Green Steel i miljardsatsning i Sydeuropa

H2 Green Steel, som ska bygga en grön vätgasbaserad stålanläggning i Boden och leverera fossilfritt stål till bl a Scania, har inlett ett samarbete med energibolaget Iberdrola för att bygga en 1 GW-anläggning för produktion av grön vätgas på den Iberiska halvön. Investeringen uppgår till 2,3 miljarder euro, motsvarande drygt 23 miljarder svenska kronor.

I anslutning till vätgasproduktionen kommer H2 Green Steel även att bygga en anläggning för tillverkning av grön järnsvamp, vilket möjliggör produktion av grönt stål med 95 procent lägre CO2-utsläpp jämfört med traditionell stålproduktion.

Idén om ett partnerskap mellan H2 Green Steel och Iberdrola växte fram under diskussioner inom ramen för European CEO Alliance, där de båda företagen har gått samman med andra europeiska företag för att verka för en koldioxidfri framtid och ett mer motståndskraftigt och hållbart Europa.

Alliansen tar initiativ till insatser för att minska koldioxidutsläppen genom att identifiera potentiella samarbeten, främja gröna investeringar och genom att stärka och utveckla projekt som främjar hållbara ekonomier och samhällen, i linje med EU:s klimatmål.
 – Vår satsning i Boden har fått ett väldigt positivt mottagande och har mötts av en stark efterfrågan från kunder. Med Bodenprojektet som förlaga så skapar vi på H2 Green Steel, tillsammans med Iberdrola, ännu en europeisk plattform för ökad storskalig produktion av grön vätgas och grönt stål. Genom att arbeta tillsammans med en världsledande energipartner kan vi påbörja vår tillväxtresa och samtidigt minska anläggningstekniska risker i Bodenprojektet. Den ovärderliga erfarenhet och teknologi som Iberdrola tillför kommer att hjälpa till att ta H2 Green Steels gröna stål till nästa nivå, förklarar Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel, tidigare vd för Scania, i ett pressmeddelande.

Vätgas-, järnsvamps- och kanske stålproduktion

Den nya anläggningen kommer att ligga på den Iberiska halvön, där flera olika platser just nu utvärderas. Produktionen är tänkt att starta under 2025 eller 2026. De platser som H2 Green Steel och Iberdrola undersöker har alla rätt förutsättningar vad gäller tillgång till kostnadseffektiv, förnybar el samt den infrastruktur som krävs för att framgångsrikt driva en grön vätgas-, järn- och stålverksamhet.

– Vi är stolta och glada över att samarbeta med Iberdrola. Storskalig produktion av grön vätgas är nyckeln till att ställa om tung industri till hållbar verksamhet. Vi delar ambitionen att radikalt ta ner koldioxidutsläppen i industrier som är svåra att ställa om. Samarbetet möjliggör en ökad produktion av grönt stål och påskyndar den nödvändiga omställningen av europeisk stålindustri, kommenterar Henrik Henriksson.

H2 Green Steel och Iberdrola har för avsikt att etablera en grön vätgasproduktionsanläggning med 1 GW elektrolyskapacitet, där elektrolysören kommer att ägas och drivas gemensamt av företagen.

Henrik Henriksson och Aitor Moso. Foto H2 Green Steel.

Iberdrola kommer att leverera förnybar energi till anläggningen, och H2 Green Steel kommer även att bygga och driva en anläggning med kapacitet att producera cirka 2 miljoner ton direktreducerad grön järnsvamp per år. H2 Green Steel undersöker också möjligheten att etablera en produktionsanläggning i anslutning till DRI-anläggningen som kan producera 2,5 till 5 miljoner ton grönt stål årligen.

– Grön vätgas kommer att spela en avgörande roll i att minska utsläppen inom den tunga industrin, till exempel i processer som stålproduktion. Innovativa projekt som detta hjälper till att påskynda kommersialiseringen av större och mer sofistikerade elektrolyser, vilket i sin tur kommer att göra grön vätgas mer konkurrenskraftig, kommenterar Aitor Moso, Director of Liberalized Business på Iberdrola.

Satsningen kommer att finansieras genom en kombination av grön projektfinansiering, eget kapital och offentlig finansiering. Med en budget på omkring 2,3 miljarder euro, kommer det gemensamma projektets storskaliga produktion av grön vätgas hjälpa till att göra tung industri mer hållbar.