Hagabergs och Bodins i fusion

En fusion är inledd mellan systerföretagen Hagabergs Mekaniska och O.Bodins Maskin, båda tillverkare av gaffelspridningsaggregat. Verksamheten, som fortsätter i Hagabergs Mekaniska, kommer att erbjuda sina produkter under varumärket Hagaberg. Under året flyttar man även in i nya lokaler i Askersund.

2021 innehåller större förändringar i systerföretagen Hagabergs Mekaniska AB och O.Bodins Maskin AB. En fusion är inledd och den förväntas vara slutförd redan under första kvartalet. Den gemensamma verksamheten fortsätter därefter i Hagabergs Mekaniska. I och med att sortimenten i de båda företagen varit snarlika, väljer man nu också att koncentrera sig på ett varumärke – Hagaberg.

– Med fusionen ser vi bl.a. möjligheter att uppnå bättre resursutnyttjande i många delar av verksamheten och högre produktionseffektivitet, kommenterar Stefan Carlsson Pautt, affärsutvecklingschef.

Företagets nya huvudkontor och produktionsanläggning i Askersund väntas stå klar någon gång efter semestern och inflyttning ska ske stegvis under hösten.

– Vi kommer att kunna frigöra mer resurser till att konstruera kundunika och skräddarsydda lösningar, samt att öka vår innovationstakt. Dessutom kommer en större gemensam organisation kunna ge en högre servicegrad till våra kunder.

Hagabergs grundades 1984 på släktgården Hagaberg av Christer Granqvist. De specialiserade sig snabbt på integrerade kundanpassade gaffelspridningsaggregat. Systerföretaget O.Bodins grundades 1992 av Ove Bodin som uppfann det mönsterskyddade C-rörsaggregatet. Företagen var del av Hagabergs group som ägs av Caladrius Holding AB