Hälften av lastbilarna elektriska 2030

50 procent av nyförsäljningen av tunga lastbilar kommer att vara elektriska 2030. Det är målet och prognosen i Bil Swedens nya färdplan för fossilfri konkurrenskraft, som lämnas till regeringen i oktober.

Tung lastbilstrafik står idag för omkring 20 procent av transportutsläppen och deras totala transportarbete förväntas öka med 26 procent till 2030. För att nå klimatmålet för inrikes transporter och minska växthusgasutsläppen med 70 procent till 2030 (jämfört med 2010) beskriver Bil Sweden hur man måste arbeta med både transporteffektivisering, biodrivmedel och elektrifiering, i en ny färdplan som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Påskyndad prognos

Redan nu finns eldrivna tunga lastbilar för lokal och regional godstrafik på marknaden, och prognosen för hur snabbt elektrifieringen kommer att gå har skrivits upp de senaste åren tack vare den snabba teknikutvecklingen. Enligt Bil Swedens färdplan finns flera möjliga alternativ även för fjärrtransporter under utveckling, t ex stationära snabbladdare och elvägar, men också bränslecellsdrivna lastbilar, där tekniken bedöms vara kommersiellt redo runt 2025.

Målen som nu sätts upp är att 50 procent av försäljningen av nya tunga lastbilar (över 16 ton) ska vara elektriska 2030, givet att infrastrukturen är tillräckligt utbyggd, och samtliga fordon med förbränningsmotor ska kunna köras på 100 procent biodrivmedel.

Hälften av alla tunga lastbilar som säljs ska vara elektriska 2030, enligt Bil Sweden. Men för det krävs utbyggd laddinfrastruktur. Foto Lindholmen.

Vill se slopad elskatt på lastbilar

Färdplanen ska lämnas till regeringen den 14 oktober, och innehåller också krav på att politiken skapar förutsättningar för elektrifieringen, bl a genom finansiering av infrastruktur. Man föreslår också nya krav på offentlig upphandling av fordon och transporter, slopad elskatt för elektriska bussar och lastbilar, och ny kilometerskatt som omfattar all trafik i Sverige, även utländsk.

Läs mer om färdplanen i denna DI-debattartikel, skriven av Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Bil Swedens vd Mattias Bergman.

I Dagens Logistik nummer 3 2020 som kommer till läsarna i veckan kan du läsa mer om elektrifieringen av tunga transporter, och även om hur omställningen ska finansieras.