Hallå där… Johan Woxenius

Johan Woxenius är professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.

Ur Dagens Logistik nummer 1 2021

Många beskriver den nuvarande situationen på containermarknaden som en fraktkris, är det rätt beskrivning enligt dig?

– Ja och nej. Det är väldigt naturligt i den här fasen när vi gått igenom en stor störning som pandemin att det blir ryckigheter, dels i frakten men också i råvaruflöden. Vi kan se i t ex fordonsindustrin att de som följt logistikens hårda just in time-budskap om att inte ha något i lager har det kämpigt nu, medan de som hamstrat kritiska komponenter klarar sig bättre. 

Priserna ligger ju 500 procent över det normala för en containerfrakt, är inte det mycket?

– Jo, men inte extremt mycket. Sjöfarten är en av de branscher som allra tydligast följer lagen om utbud och efterfrågan, det är generellt väldigt volatila priser. Med kriser följer ryckighet i både utbud och efterfrågan och rederierna måste göra stora vinster under kort tid för att klara sig under långa, dåliga tider, eftersom de har höga fasta kostnader. När krisen kom ställde rederierna in avgångar för att hålla uppe fraktraterna, vilket antagligen var nödvändigt. 

Vilka effekter får obalanserna på sikt?

– På kort sikt blir det en huggsexa om transportkapacitet och tomcontainrar, och vi såg i hamnkonflikten att  vid sådana tillfällen är det de “bra” kunderna som får hjälp först. Det leder även till osäkrare leveranstider och högre fraktpriser. På längre sikt styr nog efterfrågan, och hur ryckig marknaden blir framåt. Efter en kris är det turbulent, det såg vi ex efter finanskrisen 2008, då det var flera år med ryckig efterfrågan och lite stökig produktion.