Hallandshamnar får bättre koll på inkommande gods

Hallandshamnar investerar i ett nytt föraviseringssystem, som kommer ge hamnarna information om inkommande lösgods, trailergods och farligt gods.

På Hallandshamnar driver man ett omfattande arbete med att digitalisera verksamheten genom olika initiativ i de båda hamnarna i Varberg och Halmstad.

– Det här är ett betydande kliv framåt i digitaliseringen av verksamheten och vi räknar med att se positiva effekter omgående efter att det implementerats, kommenterar Henrik Nanfeldt, operativ chef för verksamheten i Halmstad.

Henrik Nanfeldt. Foto Hallandshamnar.

Kortare genomloppstider, effektivare planering och resurssättning är några av de förväntade fördelar som kommer med det nya föraviseringssystem som Hallandshamnar – som inkluderar hamnarna i Varberg och Halmstad, nu investerar i. Systemet ger även terminalernas kunder en möjlighet att bättre planera sina ankomster till terminalen med hjälp av realtidsinformation avseende containerstatus. Att kunna föravisera containergods till hamnterminaler har länge varit möjligt, medan övriga godsslag krävt manuell registrering på plats.

– Det nya föraviseringssystemet kommer att ge oss bättre kontroll på inkommande flöden och underlätta resurssättningen på terminalerna. Data från systemet gör att vi kan optimera vår godsmottagning och effektivisera administrationen. Samtidigt får våra speditörer information i realtid och kan planera sin trafik i större utsträckning och bättra på sin turnaround time, kommenterar Henrik Nanfeldt, operativ chef för verksamheten i Halmstad.


Enklare administration för åkerierna

Företaget Inport står bakom föraviseringssystemet Preadvice som nu adderar möjligheten att även avisera lösgods, trailergods och farligt gods i systemet. All information laddas upp i systemet i förväg och godstransporten kan aviseras från speditörens kontor eller av chauffören själv, en åtgärd som snabbar upp in- och utpassagen vid gaten betydligt.

– Ett åkeri som trafikerar flera hamnterminaler regelbundet behöver föravisera transporter på respektive hamns webbplats. När vårt föraviseringssystem används i större skala på marknaden kommer avisering till olika i hamnar att kunna ske i en och samma portal, vilket ger en tidsbesparing för samtliga parter, kommenterar David Sjölander produktchef på Inport.

Tidigare har hamnens åkerikunder fått stanna vid gaten och manuellt registrera sin ankomst och gods som ska hämtas och eller lämnas. Personal på terminalen har sedan matat in informationen i terminalsystemet. Nu kan det manuella steget med dokumentöverlämning på plats slopas.