Hallandshamnar köper ny kran för stålsegmentet

Importen av stålråvara från Asien via Halmstad har ökat med ca 60 procent det senaste året. Nu investerar Hallandshamnar 30 miljoner kronor i en ny kran för att öka kapaciteten inom stålsegmentet.

Flödena av importerat stål ökar i Halmstad. Foto Hallandshamnar

Importen av stålråvara, närmare bestämt så kallade stålcoils, växer stadigt genom Hallandshamnars . Stålcoils används till allt från karosser i fordonsindustrin till konservburkar. Varje rulle väger mellan 6 och 30 ton och kräver en varsam lasthantering.

– Med den nya kranen ökar vi lyftkapaciteten med 30 procent och kan snabba upp hanteringen av godset betydligt. Vikten på varje enhet stålråvara förväntas öka markant de kommande åren, vilket ställer nya krav på vår hantering. Den nya kranen ger en mer driftsäker hantering även i de högre viktklasserna, kommenterar Björn Alvengrip, vd för Hallandshamnar.

Finska företaget Mantsinen kommer leverera den nya stålkranen, som är en dieselhydraulisk vikarmskran och kan lyfta upp till 50 ton och kommer att köras på syntetiskt bränsle. Leverans beräknas ske i augusti 2022.

– Vikarmskranen kommer att kunna nyttjas i både styckegods- och bulksegmentet, vilket ökar flexibiliteten i dessa segment avsevärt, kommenterar Björn Alvengrip.

Godset lagras i hamnmagasin i Halmstad och lastas sedan om på tåg eller lastbil för vidare transport i Sverige, Norge, Danmark och Finland.