Hållbar e-handel startar arbetsgrupp för second hand


E-handelsnätverket Hållbar E-handel, som i december blev en fristående organisation, startar nu upp en arbetsgrupp för second hand och bjuder in företag att anmäla sitt intresse att delta. Syftet är att samla branschens aktörer och dela kunskap om affären samt etablera en branschöverenskommelse i syfte att höja affärsmöjligheten för recommerce och öka begagnathandelns tillväxt.

Ett av de största hindren för konsumenten att köpa begagnade produkter online är att det känns otryggt, menar nätverket. Och därför behövs en standard för hur man beskriver en varas skick. Målsättningen med arbetsgruppens arbete är att ta fram en skickgraderingsmodell som är generell och som fungerar oberoende av produktkategorier.

– Idag har varje återbruksaktör sin egen modell för att beskriva skick, och dessa modeller skiljer sig alla från varandra. Detta skapar en otydlighet för konsumenten vilket därmed direkt motverkar dess ursprungliga syfte – att skapa tydlighet och trygghet, kommenterar Andreas Anderholm Pedersen, Hållbarhetschef på GIAB Nordic AB och Returhuset – som bl a tar hand om överskattsvaror och returer och säljer på sin plattform.

– Med en branschöverenskommelse för skickgradering skulle konsumentnyttan öka, efterfrågan på begagnade produkter att öka och branschen växa. Det kommer också bli ett superforum för alla inom Recommerce, kommenterar Jonas Arnberg, styrelseledamot på Hållbar E-handel.

Nätverket eftersöker nu företag som vill medverka i arbetsgruppen, som påbörjar sitt arbete redan i februari.