Hållbara transporter hett för BTB-företag

Många företag ser hållbarhet som något som är lönsamt ur ett såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, det visar finansgruppen Sveas rapport Digital försäljning till företag. Populäraste klimatåtgärden är att se över transporterna.

Idag är arbete med hållbarhet mer eller mindre en hygienfaktor och något som många svenskar och företag ser som en självklarhet. Det visar bank- och finansgruppen Sveas rapport Digital försäljning till företag. Där har fler än 500 B2B-företag svarat på frågor gällande deras inställning till arbete inom ämnet. Rapporten visar att 74 procent av svenska B2B-företag tillämpat en hållbarhetsstrategi. Nästintill åtta av tio svarar att den inrättats då det är viktigt att ta sitt ansvar. Samtidigt menar strax över hälften av de svarande att det är ett krav från samarbetspartners.

Var tredje svarande uppger att en hållbarhetsstrategi innebär ekonomisk lönsamhet.

Det är dock inte enbart moral och ett rent samvete som står bakom strategiarbetet. Var tredje svarande uppger att en hållbarhetsstrategi innebär ekonomisk lönsamhet. Bara var tionde uppger att det inte för med sig någon lönsamhet.

– Hållbarhetsarbete innebär ofta effektiviseringar av olika slag. Det kan vara allt från att se över belysningen och pappersförbrukningen till logistikplanering och resor i tjänsten. På så vis leder det vanligtvis till minskade kostnader för företaget likväl som minskat klimatavtryck, vilket givetvis bara är positivt, kommenterar Thomas Svensson, partner manager och e-handelsexpert, Svea Ekonomi.

Arbete för minskad klimatpåverkan
Det finns ett brett spann av åtgärder företag kan ta till för att minska klimatpåverkan. Nästintill hälften uppger att de väljer hållbara transporter såsom tåg eller andra miljöklassade fordon. Närmare fyra av tio menar även att de aldrig använder större förpackningar än nödvändigt för att inte ta upp transportutrymme. Samtidigt som 31 procent tycker att produktion i Sverige är viktigt.

– Att effektivisera logistik och transport är något som inte bara är viktigt för e-handlare. Det är också de åtgärder som flest B2B-företag valt att vidta. En annan aspekt att tänka på är att försöka vägleda sina kunder till rätt köp och på så sätt minska antalet returer, kommenterar Thomas Svensson, partner manager och e-handelsexpert, Svea Ekonomi.

Topp fem vanligaste klimatåtgärderna hos B2B-företag:

1. Välja hållbara transporter

2. Inte använda större förpackningar än nödvändigt för att maximera transportutrymmet

3. Bedriva all produktion i Sverige

4. Guida kunderna till rätt köp för att minska returerna

5. Aldrig emballera produkter i onödan

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 23 maj till 11 juni 2019. Totalt har 501 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Ta del av rapporten i sin helhet