Halvering av antalet konkurser i transportbranschen

Informationsföretaget UC går ut med ny statistik som visar att antalet konkurser i april månad minskat med 48 procent jämfört med 2020 och 25 procent under perioden januari-april. Tillväxt, e-handel och köpkraft hos konsumenterna driver på återhämtningen.

Under pandemi-året 2020 ökade antalet konkurser i transportsegmentet med 27 procent jämfört med 2019. Enligt ny statistik från UC verkar dock branschen vara på god väg att återhämta sig. Ser man till perioden januari-april 2021 så har antalet konkurser inom branschen minskat med 25 procent jämfört med samma period förra året och tittar man på just april månad så har de minskat med hela 48 procent. Återhämtningen började visa sig i statistiken redan under hösten och trenden verkar hålla i sig.

– Transportbranschen visar en nedgång med 48 procent jämfört med april förra året, vilket kan upplevas som förvånande då det är en bransch med generellt mycket låga marginaler. Men den effekt vi nu ser beror på att när ekonomin åter tar fart så ökar också antalet transporter. Tillväxten, e-handeln och köpkraften hos konsumenterna är tre faktorer som ökar och som gör sitt för att hålla branschen under armarna, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

En stor del av återhämtningen beror på konsumenters förändrade köpvanor och övergången till e-handel. Enligt statistik från SCB är budbils- och kurirföretag den bransch som ökade sin omsättning mest, +87 procent, under 2020. Kombinationen av en stillastående underhållningsindustri och att ekonomin som helhet börjar återhämta sig ger förutsättningar för ökad köpkraft hos konsumenterna.

– Inom detaljhandeln rapporteras ökande försäljningsvolymer samtidigt som hushållens framtidstro stärks. När aktiemarknaden och villapriserna skjuter i höjden samtidigt som underhållningsindustrin står still gör det att hushållen kan öka sin konsumtion av varor. Den konsumtionen kommer att gynna transportbranschen. En kraft som motverkar denna riktning är tecken på ökad inflation inklusive ökade internationella fraktpriser. Men transportbranschen går en ljus framtid till mötes, säger Richard Damberg.