Halvtid för Coops jättebygge

Bygget av Coops nya, skyttelautomatiserade centrallager i Eskilstuna går in på upploppet. Byggnaden är klar och nu ska automationsanläggningen installeras, med planen att första ordern ska kunna hanteras i lagret i september 2023. “Vi har klarat att hålla tidsplanen trots materialbrister. Nu gäller det bara att samma sak gäller för automationen” säger projektledare Mats Tornard. 

Ur Dagens Logistik nr 1 2022

Mats Tornard anställdes av Coop 2018, med uppdraget att driva projektet att förse Coop med ett nytt, modernt centrallager, som ska ersätta torrvarulagret i Bro och färskvarulagret i Västerås, och försörja Coops 800 svenska butiker med varor. 

– Att valet föll på Eskilstuna beror på flera faktorer: läget var jätteviktigt, men också att här fanns en markyta som var tillräckligt stor, med möjligheten till elektrifierat tågspår hela vägen in på vår tomt. På alla andra siter var det komplicerat och dyrt, och vi hade nästan alltid fått köra med diesel sista biten in, berättar Mats Tornard.

 

Mats Tornard. Foto Coop.

Att valet föll på Eskilstuna beror på flera faktorer: läget var jätteviktigt, men också att här fanns en markyta som var tillräckligt stor, med möjligheten till elektrifierat tågspår hela vägen in på vår tomt. På alla andra siter var det komplicerat och dyrt, och vi hade nästan alltid fått köra med diesel sista biten in

Coop har av hållbarhetsskäl jobbat med järnvägstransporter länge, och då gäller det att få ut så mycket kapacitet som möjligt av lösningen, berättar Mats Tornard. 

– Svealandsbanan går strax söder om vår tomtgräns och logistikparken bygger ett stickspår in till oss. På det har vi byggt dubbla spår vilket gör att vi kan dra in två fullängdståg och t o m lossa och lasta dem parallellt om vi vill. Det är stor skillnad mot i Bro där vi inte ens kunde ta in ett helt tågset. 

Avvaktar med e-handelsautomation

 Till skillnad från konkurrenterna Ica och Axfood, väljer Coop att avvakta med att bygga automatiserade lager för e-handeln, utan den kommer fortsatt skötas från kedjans “darkstore” i södra Stockholm och från butikerna. 

– Den onlineaffär vi har nu är ännu inte helt mogen, affärsmodellen är inte helt satt. Vi vet ännu inte vad som är viktigast för kunden: är det ledtid, sortimentsbredd, pris, leveranskostnad? Så länge vi inte vet vad som är viktigast känns att investera i en automationslösning lite vågat. Om exempelvis ledtiden är viktigast för kunderna då kanske det är bättre att bygga organiskt, närmare kunderna, än satsa på stora automationslager.

Coop har nu kommit halvvägs på resan mot ett nytt centrallager i Eskilstuna, som öppnar upp för mer leveranser på järnväg. Foto Krook & Tjäder.

Effektivare flöden

Geografiskt matchar Eskilstuna tyngdpunkten för Coops butiksnätverk väl. Bygget satte igång i oktober 2020 och lagret kommer automatiseras; bl a med ett höglager, en skyttelmatrislösning från SSI Schäfer, automatiserad depalletisering och automatiserad sammansättning av ordrar som ska ut till butikerna.

– Det fina i matrisen är styrningen i hur ordrarna plockas ihop: att rätt vara kommer i rätt ordning på en tompall, för att göra den så enkel som möjlig att plocka upp sedan i den enskilda butiken. Pallen blir optimalt byggd, stabil och så full som möjligt, vilket även det i slutänden minskar transporterna. 

Det nya lagret ska öka antalet dagliga utskickade ordrar, öka effektivitet och fyllnadsgrad i leveranserna och förbättra ergonomin genom att robotar gör de tyngsta lyften. 

– Vi ser redan hur myndigheterna ställer högre och högre krav så att inte medarbetare slits ut.

Verksamhet dygnet runt

Omkring 400 medarbetare kommer bemanna lagret. Mats Tornard tror inte kompetensfrågan kommer bli något större problem – trots att Eskilstuna växer som logistikläge och det poppar upp en rad liknande arbetsplatser. 

– Vi hoppas inte det, vi har en väldigt bra dialog med kommunen och har fått vara med och designa utbildningar med den kompetens vi behöver framåt. 

Utleveranserna från lagersiten kommer att gå med tåg söderut och med lastbil i mälardalen och norrut. 

– Men i framtiden kan det bli så att vi tar tåget även norrut, med den utbyggda kapaciteten är det möjligt, men inget är bestämt ännu. 

Lagret är automatiserat i så hög utsträckning som möjligt, i samarbete med SSI Schäfer. Foto Coop.

Tuffa leveransutmaningar

Trots pandemin har bygget – än så länge – fortlöpt enligt tidsplan. 

– Vi har haft exakt samma svårigheter med att få fram material som alla andra, och våra entreprenörer har planerat arbetet utifrån vad man får tag i. Men trots det är vi fortfarande på vår ursprungliga tidsplan och budget. 

Strax är man i mål med huskroppen och därefter följer det andra delpojektet: att få automationen på plats.

Det känns inte bra när det börjar komma mörka moln på halvledarfronten.

– Vår leverantör SSI Schäfer har flaggat för att det här blir tufft, på grund av halvledarbristen. Det är inga röda flaggor ännu, men det är den stora utmaningen. Ett så här stort projekt kräver en stabil tidsplan, då avveckling av de gamla lagren och upprampning av det nya sker parallellt. 

Tanken är att det nya lagret ska kunna köra 100 procent från halvårsskiftet 2024. 

– Men det känns inte bra när det börjar komma mörka moln på halvledarfronten. Vi gör dock allt vi kan för att kunna hålla den ursprungliga tidsplanen. 

Av Klara Eriksson

Vägen till nytt centrallager

Först var tanken att Catena skulle bygga och äga lager och automation, men de drog sig ur våren 2020, när pandemin gjorde framtidsutsikterna osäkra. I stället gick Coop in och tog investeringen på flera miljarder. Lagerbyggnaden och tomten har dock sedan dess sålts till tyska kapitalfonden DWS. Den 109 000 kvm stora byggnaden, som påbörjades i oktober 2020, kommer certifieras som Miljöbyggnad och kommer även förses med takmonterade solpaneler.