Hamnarbetarförbundet i frivillig medling med Sveriges Hamnar

För tre veckor sedan tecknade Transportföretagen och Sveriges Hamnar ett nytt förstahandsavtal med Transportarbetareförbundet. Sedan dess har förhandlingarna om ett nytt andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet strandat och det gamla avtalet har sagts upp. Nu går parterna in i en frivillig medling.

Sedan Transportarbetareförbundets förstahandsavtal tecknades för tre veckor sedan har samtal pågått mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet. Arbetsgivarna har föreslagit ett avtal i linje med “märket” som Hamnarbetarförbundet tackat nej till. Därför sades andrahandsavtalet upp den 11 maj och slutade gälla den 19 maj.

Enligt en dom från Arbetsdomstolen i november 2020, efter en infekterad konflikt som särskilt plågade Göteborgs hamn under 2017, regleras anställningsvillkoren för samtliga hamnarbetare enligt förstahandsavtalet med Transportarbetareförbundet. Hamnarbetarförbundet har sedan dess haft ett andrahandsavtal. Konflikten för ett nytt avtal gäller enligt facket främst en inskränkning i anställningsskyddet.

Nu har facket dock ställt en fråga om arbetsgivarorganisationerna vill delta i en så kallad frivillig medling, med hjälp av Medlingsinstitutet. Myndighetens uppdrag är att medla när någon varslat, men också att stötta med frivillig medling vid gemensamma initiativ för att undvika varsel om stridsåtgärder.

– Uppgörelsen om ett nytt förstahandsavtal träffades under tuffa förhandlingar med Transportarbetareförbundet och håller sig till märket som satts inom industrins förhandlingar. Det finns förstås inget utrymme att ändra på något i ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet. Men vi har stor respekt för Medlingsinstitutets uppdrag och vi välkomnar möjligheten att hitta en väg framåt, kommenterar Johan Grauers, förhandlingschef för Sveriges Hamnar.

Trots att Hamnarbetarförbundet inte har ett eget avtal omfattas deras medlemmar precis som tidigare av kollektivavtal, nämligen Transportarbetareförbundets Hamn- och stuveriavtal.